Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar,

torsdagen den 10:e november kl. 12:00-13:00

Program

Inledning Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi12:05-

13:00 – ”Behandling med mineralkortikiodreceptorantagonister (MRA) vid diabetisk njursjukdom (DKD)”. Föreläsare: Maria Eriksson Svensson, Professor i njurmedicin, Uppsala Universitet


Anmälan via länken nedan:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zA1kvx5WRjWkZbNRI490tA

 

Sprid gärna informationen i era nätverk.

Med vänliga hälsningar

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt