Diabeteshanden drabbas oftare av triggerfinger

Fastlåsta fingrar, så kallat triggerfinger, är vanligare hos personer med diabetes än i övriga befolkningen.

- En studie ledd av forskare vid Lunds universitet och Nationella Diabetes Registret NDR visar att risken att drabbas ökar om man har ett svängande blodsocker.

Studien är publicerad i Diabetes Care. 

Triggerfinger innebär att ett eller flera av fingrarna, ofta ringfingret eller tummen, hamnar i en böjd position som är svårt att räta ut. Det beror på att senorna, som böjer fingret, och dess bindvävshölje förtjockas, vilket medför att fingret fastnar i ett böjt läge in mot handen. Ett besvärligt och smärtsamt tillstånd, som ofta kan behandlas med kortisoninjektioner, men som ibland kräver operation.  

– På handkirurgiska mottagningen har vi sedan länge noterat att människor med diabetes, både typ 1 och typ 2, oftare än andra drabbas av triggerfinger.

- Över 20 procent av dem vi opererar för detta tillstånd är patienter som har eller kommer att utveckla diabetes, säger Mattias Rydberg, doktorand vid Lunds universitet, ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus samt försteförfattare bakom studien som publicerats i Diabetes Care.

För att undersöka om ett högt blodsocker, ökar risken för triggerfinger utgick forskarna från två register: Region Skånes vårddatabas där alla diagnoser sätts, och det nationella diabetesregistret. Mellan 1-1,5 procent av befolkningen drabbas av triggerfinger, men diagnosen förekommer hos upp till 10-15 procent bland de som har diabetes, och fenomenet är allra högst i gruppen med typ 1-diabetes. 

Blodsocker avgörande faktor för triggerfinger

Studien stärker bilden av att blodsockret är en avgörande faktor för den ökade risken att drabbas av triggerfinger.

- Ett högt långtidssocker HbA1c  ökade risken att drabbas av triggerfinger hos såväl män som kvinnor, både i gruppen med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Blodsockret mäts i HbA1C, även kallat långtidsblodsocker, och ett reglerat sådant ligger under 48.

- Gruppen män med sämst reglerat blodsocker (HbA1C > 64) hade upp till 5 gånger så hög risk att drabbas jämfört med män med ett välreglerat (HbA1< 48) blodsocker. 

– Vi kan dock inte säkert veta om någon av grupperna oftare än andra söker vård vilket skulle kunna vara en faktor som påverkar resultatet, säger Mattias Rydberg. 

Mekanism

Vilken mekanism, eller mekanismer, som ligger bakom den ökade risken är okänt, men det finns teorier om att det höga blodsockret får både böjsenorna och deras bindvävshölje att bli tjockare och därigenom lättare fastna. Man vet också sedan tidigare att de som har ett högt HbA1c oftare än andra får en nervinklämning i handen.

– Det är viktigt att uppmärksamma komplikationer vid diabetes och hur de kan uppkomma för att möjliggöra snabbare behandling. Mekanismerna bakom komplikationerna vid diabetes skiljer sig troligen åt.

- Resultatet av den här studien är intressant då vi kan visa att ett högt HbA1c har ett samband med utveckling av triggerfinger, säger Lars B. Dahlin, professor i handkirurgi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

- Nästa steg i forskningen blir att kartlägga hur väl det fungerar att operera patienter med diabetes som drabbas av triggerfinger. 

Vi tycker oss se i kliniken att det går bra och att komplikationerna är få, men att det tar lite längre tid för patienter med typ-1 och typ-2-diabetes att återfå sin fulla rörlighet och funktion.

- Denna hypotes vill vi undersöka vidare. Ett annat spår är att se om triggerfinger kan vara en varningssignal för typ 2-diabetes. Det är långt ifrån alla som drabbas av triggerfinger som har diabetes, men det vore intressant att se om vi med moderna register kan upptäcka dem som är i riskzonen för att utveckla diabetes, säger Mattias Rydberg.

Publikation
"High HbA1c Levels Are Associated With Development of Trigger Finger in Type 1 and Type 2 Diabetes: An Observational Register-Based Study From Sweden"
Diabetes Care, DOI: 10.2337/dc22-0829

https://diabetesjournals.org/care/article-abstract/doi/10.2337/dc22-0829/147524/High-HbA1c-Levels-Are-Associated-With-Development?redirectedFrom=fulltext

Press release
Mattias Rydberg, doktorand vid Lunds universitet och ST-läkare i handkirurgi vid Skånes universitetssjukhus, 
Lars B. Dahlin, professor i handkirurgi vid Lunds universitet, överläkare på Skånes universitetssjukhus

Fakta om studien: Klinisk forskning // Epidemiologisk forskning // Peer review-granskad publikation // Registerbaserad studie

Av dessa hade 486 kvinnor och 271 män med typ-1 diabetes drabbats av triggerfinger och 1 143 kvinnor och 1 009 män med typ-2 diabetes. Forskarna har justerat för störfaktorer, såsom kön, hur länga patienterna haft diabetes, BMI och blodtryck. 

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 46 000 studenter och över 8 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. 

 

Nyhetsinfo

ABSTRACT

PATHOPHYSIOLOGY/COMPLICATIONS| AUGUST 25 2022

High HbA1c Levels Are Associated With Development of Trigger Finger in Type 1 and Type 2 Diabetes: An Observational Register-Based Study From Sweden 

Mattias Rydberg  

Malin Zimmerman; 

Anders Gottsäter; 

Katarina Eeg-Olofsson; 

Lars B. Dahlin

Diabetes Care dc220829

https://doi.org/10.2337/dc22-0829

OBJECTIVE

Trigger finger (TF) is a hand disorder causing the fingers to painfully lock in flexion. Diabetes is a known risk factor; however, whether strict glycemic control effectively lowers risk of TF is unknown. Our aim was to examine whether high HbA1c was associated with increased risk of TF among individuals with diabetes.

RESEARCH DESIGN AND METHODS

The Swedish National Diabetes Register (NDR) was cross-linked with the health care register of the Region of Skåne in southern Sweden. In total, 9,682 individuals with type 1 diabetes (T1D) and 85,755 individuals with type 2 diabetes (T2D) aged ≥18 years were included from 2004 to 2019. Associations between HbA1c and TF were calculated with sex-stratified, multivariate logistic regression models with 95% CIs, with adjustment for age, duration of diabetes, BMI, and systolic blood pressure.

RESULTS

In total, 486 women and 271 men with T1D and 1,143 women and 1,009 men with T2D were diagnosed with TF. Increased levels of HbA1c were associated with TF among individuals with T1D (women OR 1.26 [95% CI 1.1–1.4], P = 0.001, and men 1.4 [1.2–1.7], P < 0.001) and T2D (women 1.14 [95% CI 1.2–1.2], P < 0.001, and men 1.12 [95% CI 1.0–1.2], P = 0.003).

CONCLUSIONS

Hyperglycemia increases the risk of developing TF among individuals with T1D and T2D. Optimal treatment of diabetes seems to be of importance for prevention of diabetic hand complications such as TF.

www red DiabetologNytt