Inbjudan!

Webbseminarium

Diabetes typ 2

Torsdag, 13 oktober klockan 13:00 - 17.00
Webbseminarium via Zoom

Webbseminarium

• Allt fler människor får typ 2 diabetes till följd av en åldrande befolkning, ökad provtagning inom vården samt striktare definitioner med sänkta gränser för diagnos.

• Numera finns ökade möjligheter till en framgångsrik behandling av typ 2 diabetes samt förebyggande av dess komplikationer, men fortfarande återstår mycket att göra.

• Nya läkemedel för glukosmetabol kontroll har fått en starkare evidens för att förebygga och behandla vissa komplikationer, t.ex. kardiovaskulära och renala, men hur bör dessa läkemedel rätt användas?

Dessa och andra frågor tas upp vid detta webinar där deltagare även kan komma med egna inlägg interaktivt.

Seminariet sänds via Zoom.

Innan mötet börjar kommer du att få en länk via mejl.
Anslut gärna fr o m kl 12.57 13/10.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 13 oktober
• 13.00 Inledning. Professor Peter M Nilsson, Skånes universitetssjukhus, Malmö
• 13.05 En fetma-fokuserad strategi för att förebygga och behandla typ 2 diabetes. Peter M Nilsson
• 13.30 Nyheter från Nationella Diabetesregistret. Katarina Eeg-Olofsson, diabetolog, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
• 13.55 Behandling med läkemedel - vad välja efter metformin? Carl Johan Östgren, professor, specialistläkare, Linköpings universitet och Vårdcentralen Ekholmen, Linköping
• 14.20 Diabetes i primärvård - vad fungerar? Margaretha Leonardsson Hellgren, allmänläkare, Närhälsan Södra Ryds vårdcentral samt Skaraborgsinstitutet, Skövde
• 14.45 Bensträckare
• 15.00 Diabetes och hjärnan. Elin Dybjer, doktorand, läkare, IKVM, Lunds universitet
• 15.25 Tekniska hjälpmedel vid diabetes. Johan Jendle, professor, överläkare, Örebro universitet
• 15.50 Njursjukdom och diabetes. Maria Svensson Eriksson, professor, överläkare, Njurmedicinska kliniken, Uppsala
• 16.15 Prevention och behandling av typ 2 diabetes med metabol kirurgi - stärkt evidens. Professor Torsten Olbers, Linköpings universitet.
• 16.40 - 17.00 Frågestund och diskussion
Moderator och programansvarig: Professor Peter M Nilsson, Skånes universitetssjukhus
Till program och anmälan
https://events.magnetevents.com/Event/diabetes-typ-2-47050/

I
nskickat av Peter Nilsson, Malmö,
moderator för mötet

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt