Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar 

torsdagen den 6:e oktober

Program

Inledning  Neda Rajamand Ekberg, Vetenskaplig sekreterare Svensk förening för Diabetologi

Föreläsare : Jarl Hellman, 

EASD HIGH-LIGHTS- Föreläsare Jarl Hellman, överläkare, Akademiska Sjukhuset Uppsala

12:30-12:45 ”MANAGEMENT OF HYPERGLYCAEMIA IN TYPE 2 DIABETES: ADA/EASD CONSENSUS REPORT 2022” -Föreläsare: Magnus Löndahl, överläkare, docent, Lund Universitetssjukhus

Här är länken för anmälan. Ingen kostnads

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UQq8Zo0iTuqn249JZBo6DQ

 

Sprid gärna inbjudan i era kanaler.

Med vänliga hälsningar

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt