Pneumovax (PPV23) fortsatt rekommenderat av Folkhälsomyndigheten
till personer med ökad risk
för svår pneumokocksjukdom
 
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har ökad risk för svår pneumokocksjukdom vaccinerar sig1
Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom:
Personer som är:  
    65 år eller äldre
Personer med:
    Kronisk hjärtsjukdom
    Kronisk lungsjukdom
    Kronisk leversjukdom
    Vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
    Kronisk njursvikt
    Diabetes
Personer som är:
    Alkohol- eller narkotikaberoende (efter individuell bedömning)
    Rökare (efter individuell bedömning)
 
 
 
Pneumokockvaccination året om
Incidensen av allvarlig pneumokocksjukdom ökade under 2021 efter en tillfällig nedgång under pandemi-året 20202.För att skydda riskgrupper från pneumokocker är det viktigt att komma igång med vaccinationen igen. 
•  Pneumovax kan ges oavsett vilken tid på året det är. 
• 
Vaccin mot pneumokocker kan ges samtidigt som vaccin mot Covid-19, alternativt mot säsongsinfluensan3
 
Läs mer på Folkhälsomyndigheterns www
 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har ökad risk för svår pneumokocksjukdom vaccinerar sig.

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner som till exempel lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Personer som är 65 år och äldre, personer med nedsatt immunförsvar eller med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk för att få allvarlig pneumokocksjukdom och rekommenderas därför att vaccinera sig.

Vaccinationen sker på ett säkert sätt

För de flesta riskgrupper räcker det med en engångsvaccination mot pneumokocker, men vissa personer med särskilt hög risk för svår sjukdom behöver ta en påfyllnadsdos av pneumokockvaccinet när det har gått fem år eller mer sedan den förra dosen.

Hur pneumokockvaccinationen av personer i riskgrupper är ordnad, och om vaccinationen kostar något, kan skilja mellan landets olika regioner. För att få veta vad som gäller just där du bor kan du kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Riskgrupperna är delvis desamma som riskgrupperna för influensa, så hör du till en riskgrupp för pneumokocksjukdom och inte har blivit vaccinerad tidigare så är det lämpligt att ta vaccinet i samband med vaccinationen mot säsongsinfluensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som riskerar att bli svårt sjuk i influensa vaccinerar sig för att skydda både sig själv och andra, och vaccinationerna mot säsongsinfluensa startade den 3 november i hela landet.

Mottagningarna som håller i vaccinationerna för pneumokocker och säsongsinfluensa har sett till så att vaccinationerna kan ske på ett säkert sätt, och utan trängsel, under covid-19-pandemin.

Läs mer vilka som rekommenderas vaccination och med vilket vaccin i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Praktisk information om vaccination finns på regionernas webbplatser eller 1177 Vårdguidens webbplats.

Läs mer

Vaccination mot säsongsinfluensa drar i gång

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt