Georgios Tsatsaris, specialistläkare i endokrinologi och diabetes, doktorand på Karolinska institutet presenterade data vid EASD

Nationella läkemedelsregistret och patientregistret från perioden 2006–2016 användes. För att kartlägga riskfaktorer för Charcotfot användes data från Nationella diabetesregistret NDR  2001–2016.

3 449 patienter med diabetes typ 1 eller 2 och Charcotfot jämfördes med en kontrollgrupp diabetespatienter utan diagnosen. Alla som fått diagnosen räknades med även om tillståndet läkt ut.

De såg en ökning av risken att utveckla Charcotfot

om patienten hade en annan bakomliggande diabeteskomplikation eller ateroskleros.

Kvinnor med diabetes typ 1 hade en högre risk än män att drabbas.

Vid diabetes typ 2 var det män som hade störst risk att utveckla tillståndet.

Charcotfot var generellt vanligare hos patienter med diabetes typ 1 än hos dem med diabetes typ 2.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt