Skriv ut
Kategori: Nyheter
Från www.dn.se
 
NYA RIKTLINJER.
Kosten som kan vända typ 2-diabetes
En del personer med typ 2-diabetes kan bli av med sjukdomen genom snabb viktnedgång och nya kostvanor. De nya europeiska riktlinjerna för kost vid diabetes visar vilka metoder som är mest effektiva. 

Under de senaste åren har ny forskning visat att typ 2-diabetes kan vändas med hjälp av viktnedgång och hälsosamma kostvanor. När det Europeiska diabetes- sällskapet, EASD, nu presenterar sina nya riktlinjer för kost vid diabetes ingår därför även råd om hur man kan öka chansen att bli av med nydebuterad typ 2-diabetes. Ett första steg kan vara att gå ned i vikt med kalorisnål pulverdiet (så kallad VLED-diet).

– Forskning visar att hos ungefär var tredje person med typ 2-diabetes som går ner snabbt i vikt, och sedan håller vikten, blir blodsocker- nivåerna normala. Sjukdomen kunde hållas i schack i minst två år även utan medicin. Men det gäller bara de som har haft diabetes relativt kort tid, högst sex år, säger Ulf Risérus, som är professor i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet.

Han är en av flera forskare från ett tiotal länder i Europa som har tagit fram de nya riktlinjerna. Han presenterar dem vid EASD:s årliga diabeteskonferens som hålls den här veckan i Stockholm. 
Forskarna har gått genom den vetenskapliga forskningen som framför allt rör typ 2-diabetes (åldersdiabetes).
 
De nya rekommendationerna fokuserar mer på vilken typ av fett och kolhydrater som är bra för hälsan, snarare än andelarna av olika näringsämnen.

– Ett undantag är personer över 65 år vars kost rekommenderas innehålla lite mer protein, uppemot 20 procent, säger Ulf Risérus.

Forskningen visar att så kallad lågkolhydrat- eller lågfettkost är lika effektiva för att minska både vikt och riskfaktorer vid diabetes. Men på längre sikt handlar det om att ändra sitt matmönster för att motverka risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar. 

I riktlinjerna lyfts tre matmönster fram som kan vara en del av behandlingen vid typ 2-diabetes: Medelhavskost, nordisk hälsosam kost och vegetarisk kost.
De tre mönstren har flera gemensamma inslag: de är rika på fullkorn, kostfiber, grönsaker, baljväxter, nötter, frukt och omättade fetter från växtriket, men begränsade på tillsatt socker och mättat fett. Medelhavskosten och den nordiska kosten innehåller fisk, men bara små mängder rött kött. 

– De hjälper bland annat till att hålla ner vikten, förbättra blodfetterna och normalisera blodsockernivåerna, och kan minska risken för hjärtkärlsjukdom.
Enligt de nya riktlinjerna bör man få i sig minst 35 gram kostfiber varje dag. Fullkorn från råg, havre eller vete ska helst vara så lite processade som möjligt, gärna i form av hela korn. 

De nya europeiska riktlinjerna stämmer väl överens med den forskningsgenomgång av olika dieters inverkan på typ 1- och typ 2-diabetes som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, presenterade i våras. De kom bland annat fram till Medelhavskost, baljväxter och kaffe minskar risken för tidig död. Det finns även visst stöd för att en större andel vegetabiliskt enkelomättat fett tycks minska risken. 

SBU:s rapport fungerar som underlag när Socialstyrelsen ska uppdatera sitt kunskapsstöd vid behandling av diabetes inom sjukvården.
– Även de europeiska riktlinjerna kommer indirekt att påverka den vård som sjukvården erbjuder personer med diabetes, säger Ulf Risérus.

Anna Bratt journalist 
från www.dn.se

Fakta. Mycket fullkorn i hälsosam kost
Medelhavskosten bygger på det kost- mönster man traditionellt sett har haft i Medelhavsländerna och innehåller olivolja, grönsaker, frukt, bönor och fisk, måttliga mängder kött och magra mejeriprodukter.

Den nordiska hälsosamma kosten är rik på fullkorn, rapsolja, frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, fisk och baljväxter.
Vegetarisk kost innehåller mycket fullkorn, grönsaker, rotfrukter, baljväxter men utesluter kött och fisk.

VLED står för very low energy diet, och är en lågkaloridiet. Den innebär att man varje dag ersätter en eller flera måltider med till exempel shakes eller soppor för att minska energiintaget och gå ner i vikt. De kallas också VLCD och LCD.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetoöogNytt
Träffar: 214