Nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar och nationell arbetsgrupp (NAG) diabetes bjuder in till

lanseringswebbinarium om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår. 

Magnus Löndahl, ordförande för arbetsgruppen som tagit fram vårdförloppet, inleder och presenterar vårdförloppet i korthet.

Därefter berättar ledamöter i arbetsgruppen om de behandlingsinsatser som berörs i vårdförloppet.

Ordförande för NPO endokrina sjukdomar, Niclas Abrahamsson, berättar om de beslut som ledde fram till detta vårdförlopp. 

Webbinariet avslutas med en frågestund som leds av Stefan Jansson, ordförande för NAG diabetes och ledamot i denna arbetsgrupp. 

 

På sidan för vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår finns mer information om vårdförloppet och två filmade intervjuer. 

 

Datum Onsdag den 30 november klockan 12.00-13.00 

Plats Teamsmöte, länk i kalenderbokning skickas efter sista anmälningsdag. 

Målgrupp Chefer, profession och patientföreträdare inom området.

Anmäl dig här senast den 20 november 2022 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHrqJY24V0W7QuXkisZlUQvN1hDM4b5FradaKfdDG11UQkVYUjM1VVdXRzE5Vk1BNlFIN01IMUdPTS4u

Kontakt Information om webbinariet ges av processledare Åsa Matero, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

____________

Nyhetsinfo

Läs dokumentet 12 sidor

https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.5f94e9591811657edb84d298/1654594462732/Konsekvensbeskrivning-vardforlopp-diabetes-med-hog-risk-for-fotsar.pdf

Läs mer, om Vårdförlopp diabetes, stödmaterial med presentation, filmer, i form av en powerpresentation på 18 sidor, tar 45-60 sek att ladda ner

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/endokrinasjukdomar/vardforloppdiabetes.64362.html

www red DiabetologNytt