Skriv ut
Kategori: Nyheter

Utdrag ur rapport från Dagens Medicin

Carl-Magnus Hake och Maria Gustavsson

SGLT2-hämmaren dapagliflozin minskade den sammantagna risken för sjukhusinläggningar och kardiovaskulär död med 18 procent bland patienter med hjärtsvikt och bevarad ejektionsfraktion, enligt studien Deliver.

Resultaten presenteras på den pågående ESC-kongressen i Barcelona. 

När resultaten för Deliver-studien presenterades var det möjligen en besvikelse att det inte heller för dapagliflozin gick att se en statistiskt säkerställd effekt på kardiovaskulär död. 

I stället drevs effekten – liksom i fallet med empagliflozin – av minskad andel sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt. Här var minskningen 21 procent jämfört med placebo. 

– Helst vill man se effekt på kardiovaskulär död, men sjukhusinläggningar är också en viktig parameter eftersom sådana är mycket påfrestande för patienterna och även kostnadskrävande för sjukvården, säger Krister Lindmark.

Med dapagliflozin var det tydligt att effekten var densamma i hela spektrumet av ejektionsfraktion.

– Generellt behöver vi i sjukvården bli bättre på att använda dessa läkemedel vid hjärtsvikt. Det har visats sig att de kliniskt sett är mycket lätthanterade och biverkningarna är mycket få, säger han. 

Läs abstract: 

Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction.New England Journal of Medicine, publicerad oline den 27 augusti 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2206286 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 197