Kostexperten: Agnes Wold har fel om maten

Foto: Getty Images/iStockphoto

Professor Agnes Wold hävdar att det inte går att säga att grönsaker är nyttigare än kött.

Nu får hon mothugg.

– Vi har väldigt bra forskning och vetenskapligt stöd i både bredd och djup om vad som är hälsosam mat, så där har Agnes Wold fel, säger Ingrid Larsson.

Professor Agnes Wold var en fast hand att hålla i under pandemin och sedan dess har hon synts i allt från nyhetssoffor till På spåret-kupéer. Hon svarar även på frågor om allt som rör människokroppen och hälsa i P4-podden ”Fråga Agnes Wold”.

Ett av hennes raka och tydliga besked har dock skapat debatt den senaste tiden. Det handlar om hennes uttalanden om kost.

 
Agnes Wold är läkare och professor i klinisk bakteriologi

– Folk tror att en sorts middagsrätt är mycket nyttigare än en annan men det är väldigt svårt att bevisa det. Att det skulle vara så mycket nyttigare med omättat fett än mättat och att det ska vara nyttigare med grönsaker än kött, så kan man inte riktigt säga, säger Agnes i podden ”Fråga Agnes Wold”.

”Där har Agnes Wold fel”

Wolds uttalanden om kost var nyligen ämne för diskussion i en debattartikel i Dagens Medicin och även Ingrid Larsson som är näringsfysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset är kritisk till kommentaren att man inte kan säga vad som är nyttigt och inte.

– Vi har väldigt bra forskning och vetenskapligt stöd i både bredd och djup om vad som är hälsosam mat, så där har Agnes Wold fel. Hon har sin specialitet inom bakteriologi och virologi. Hon är väldigt tydlig och mycket duktig inom dessa områden men inom nutritionen har hon begränsad kunskap.

Hon menar även att när man knyter sådana här uttalanden till sin titel som läkare och professor så får det en särskild tyngd.

– Man ska som lekman kunna lita på att det vi säger motsvarar aktuell kunskap inom ett givet vetenskapligt område. När det inte är fallet bidrar det till ökad förvirring. Man kan få intrycket att kunskapsläget är svagt för vad som är hälsosam mat. Men så är det inte, kunskapsläget är både brett och djupt och i mycket stora drag entydigt och det går många decennier tillbaka i tiden.

 
Ingrid Larsson är docent och klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Medelhavskost anses mest hälsosam

Det som forskningen inom kost och hälsa har visat är att medelhavskost eller kost som liknar den är den mest hälsosamma kosten.

– Har vi matvanor som inkluderar en växtbaserad kost med grönsaker, baljväxter, fullkorn, fisk och skaldjur, magra mejeriprodukter, vegetabiliska oljor och en mindre andel kött så är vi friskare som befolkning.

– Det här har studerats i olika populationer, i olika åldrar ända sedan 1970-talet och resultaten är så entydiga att de stora internationella riktlinjerna för mat rekommenderar just medelhavskost eller kostmönster som liknar den kosten. Det handlar ju också om lägre risker för förtida död så det är hårda ändpunkter.

”Går inte att bevisa”

Agnes Wold står fast vid sina uttalanden och förklarar att det är typen av forskning som kostråden baseras på som är problemet. Det är för svårt att göra den typen av studier som krävs för att helt kunna bevisa vad som är hälsosam mat och inte.

– För att bevisa att något är farligt eller nyttigt måste du göra randomiserade kontrollerade studier, men det är omöjligt i det här fallet. Man kan inte tvinga folk att enbart äta en viss sorts kost. Man skulle behöva lotta vem som skulle äta vad och det går ju inte. I och med att man inte kan göra sådana studier så kan man inte heller säga ”du kommer att leva kortare eller längre och du kommer få mer sjukdomar”, säger Agnes.

Observationsstudier som jämför hälsan hos personer med olika kostvanor menar Agnes är problematiska då resultaten inte kan bevisa att det är maten som gjort det ena eller andra för hälsan.

– Jag menar inte på något sätt att det är dålig forskning men observationsstudier ger inte bevis. Problemet med observationsstudier är att de människor som uppger att de äter på ett visst sätt inte är likadana som de som äter på ett annat sätt. En människa som äter mycket grönsaker kanske också dricker mindre sprit, knarkar mindre tar alla sina vaccinationer och så vidare. Du kan aldrig bevisa att det är själva maten som gör att hälsan skiljer sig åt.

Från 
https://www.wellness.se/kost/halsokost/a/QydOKJ/kostexperten-agnes-wold-har-fel-om-maten

Publiceras med tillstånd av tidskrift, www, journalist och redaktör.

_______________

Anmälan till Granskningsnämndens är gjord av professor, expert på kost och nutrition, och är publicerad i Dagens Medicin. Se nedanstående länk

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/agnes-wold-forringar-kostens-betydelse-for-sjukdomar/

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt