Skriv ut
Kategori: Nyheter
Kunskapsstödet för Mat vid diabetes påbörjades i juni i år av Socailstyrelsen.
Syftet är att göra praktiska råd av det vetenskapliga underlaget från SBU-rapporten

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/mat-vid-diabetes2/

Från SBU 220317

Planen är att det ska finnas en skarp version våren 2023.

I projektgruppen ingår förutom Socialstyrelsens medarbetare:
• David Iggman, specialist i allmänmedicin, Region Dalarna (ledamot i projektgruppen på SBU)
• Cecilia Andersen, diabetessjuksköterska, Region Kronoberg
• Ingrid Larsson, näringsfysiolog, docent, dietist-mott klinisk nutrition, regionalt obesitascentrum, SU; Göteborg

Projektledare: Lena Martin, leg dietist, med dr, Socialstyrelsen

Råden avses blr så praktiskt hållna så möjligt inom ramen för det vetenskapliga underlaget SBU-rapporten.

Diabetessjuksköterskor och dietister är framförallt målgruppen för Socialstyrelsens kunskapsstöd. Dessa två yrkesgrupper har blivit tillfrågade med hänsyn till vad de önskar att kunskapsstödet ska innehålla.

Nyhjetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 488