Publicerat söndag 24 juli kl 14.51

https://sverigesradio.se/artikel/ny-diabetesteknik-nar-inte-ut-till-patienterna-det-ar-en-frustration

Linn Sandmark, tillförordnad enhetschef på Integritetsskyddsmyndigheten (t.v), en insulinpump (mitten) samt Björn Ehlin, förbundsordförande på Svenska diabetesförbundet (t.h).

 

  • Patienter med diabetes typ 1 i Sverige har svårt att få tillgång till den senaste tekniken som insulinpumpar och sensorer.
  • Detta eftersom data från hjälpmedlen lagras i molntjänster med servrar i USA, vilket bryter mot dataskyddsförordningen, GDPR.
  • ”Det är en frustration att veta att tekniken finns, men att man inte har tillgång till den”, säger Björn Ehlin, ordförande för Svenska diabetesförbundet.

Ludwig Vesterström journalist Sveriges Radio
_______________________

Ledare SvD 29/7
GDPR skapar nya problem
Svenska patienter med diabetes får inte till- gång till de senaste och bästa hjälpmedlen.

De nya insulinpumparna mäter nämligen blodsockervärden för att anpassa sin aktivitet, och insamlad data lagras i en molntjänst i USA. Så får det inte gå till, enligt en dom av EU-domstolen som slår fast att det amerikanska dataskyddet är otillräckligt.

Man kan förstå att de som går miste om den nya behandlingen uttrycker frustration (SR 24/7).

En liknande situation har uppstått i danska skolor . På grund av GDPR är det inte längre tillåtet att låta elevernas personuppgifter sparas på amerikanska servrar. Skolor som baserar undervisning på att eleverna använder Chrome- book-datorer tvingas därför att till hösten skyndsamt omar- beta sina planer.
Det är bara två exempel på ett problem som lär öka med tiden, till följd av EU:s dataskyddsförordning.

Samtidigt fortsätter företagens kostnader för GDPR att växa. Enligt Tillväxtverkets beräkningar för några år sedan, kostade införandet av förord- ningen svenska företag drygt 26 miljarder kronor – och det är bara omställningskostnaden.

Till det kommer en årlig kostnad på över 6 miljarder kronor per år för att leva upp till lagstiftningen. Det låter som osannolika siffror, men de flesta som på ett eller annat sätt jobbat med personuppgifter vet hur mycket tid EU- regleringen har tagit i anspråk. I en ekonomi som allt mer kretsar kring datadrivna tjänster blir den här byråkratin ett hin- der för innovation, och Europa halkar efter resten av världen.

Syftet med GDPR är att skydda enskilda från att få sina personuppgifter missbrukade. Problemet är att för varje tveksam användning som regelverket stoppar, så förhindras och försvåras sannolikt flera fall av harmlös användning, och de som skulle skyddas fråntas istället tillgång till värdefull teknik.

Även när personuppgifterna är känsliga, som i fallet med hälsoinformation, måste det göras enkelt för den enskilde att prioritera bättre tjänster framför ett starkt dataskydd. De patienter med diabetes som villigt avstår från bättre behandling för att hålla uppgifter om blodsockervärden borta från amerikanska servrar lär vara lätträknade.
__________________________________

Kommentar www red DiabetologNytt
 
Beträffande GDPR och teknik är det en utmaning. Alla regioner försöker hantera det på olika sätt.
 
Björn Ehlin från Svenska Diabetesförbundet var intervjuad av Sveriges Radio, och det sändes på Ekot upprepade gånger under  en heldag.
 
Somligt var korrekt uppfattat, annat en aning snedvridet. Det är ett komplicerat och svårt ämne.
I samma inslag fanns också ett uttalande från Integritetsskyddsmyndigheten, som hävdade att teknikanvändning ofta medför brott mot sjukvårdssekretessen, (alltså inte bara GDPR - och därför är problematiskt och bör undvikas
Jurist i en region har sammanfattat det hela som att hur vi än gör så bryter vi mot någon lag. Om vi använder teknik bryter vi mot GDPR. Om vi inte använder teknikstöd bryter vi sannolikt mot HS, Hälso- och sjukvårdslagen, om att bedriva vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Så först när det finns ett prejudikat, då vet vi vad som väger tyngst. Fram till dess får vi göra det vi tror är klokast. Det låter som en möjlig avvägning.
 
 
Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt