RÅD TILL DIG MED TYP 2 DIABETES

Nöj dig inte med ”allt ser bra ut”

Du som har typ 2-diabetes ska ha samma blodsockervärden, långtidssocker HBA1c, som en person utan sjukdomen.

Typ 2-diabetes är en vanlig kronisk sjukdom, men samtidigt har forskningen nått långt och där sjukvården har stor kunskap. Det finns flera behandlingar att välja utifrån varje enskild patients behov. 

Det finns tydliga behandlingsmål i Sverige för hur personer med typ 2-diabetes ska behandlas, allt för att kunna ha en bra livskvalitet och att förebygga olika komplikationer som kan uppstå, särskilt om behandlingen inte är effektiv nog.

Livsstilsåtgärder i kombination med mediciner ger en väldigt bra effekt för att förbättra normalisera värdena och kan kraftigt minska risken för diabeteskomplikationer som till exempel skador på ögon eller njurar, nedsatt känsel och sår på fötter, impotens, hjärtinfarkt och stroke.

Det nationella diabetesregistret NDR, fri inlogg, alla vårdcentraler, diab mott barn och vuxna på sjukhus, har öppna utdata

www.ndr.nu

visar dock att många patienter inte når sina mål med behandlingen, inte ens för det viktiga långtidsblodsockervärdet HbA1c, där många patienter år efter år ligger alldeles för högt. Detta är mycket allvarligt eftersom HbA1c ska ligga på rätt nivåer från början.

Fortfarande 2022 går 70 procent av diabetes sjukvårdens kostnader till att behandla just komplikationer av dåligt behandlad sjukdom. Detta är mycket dystert. 

Men vi hoppas att denna siffra kommer att minska då vi nu har så mycket bra kunskap om sjukdomen och mycket bra behandlingar att ta till – då ska komplikationer oftast inte behöva uppstå.

Håll stenhård koll på dina värden i siffror. Nöj dig inte bara med ”att allt ser bra ut”. Det viktigaste värdet för en person med typ 2 -diabetes är HbA1c. Hos en yngre frisk person som inte har typ 2-diabetes ska HbA1c ligga mellan 27 – 42 mmol/mol, hos personer över 50 år kan värden upp till 46 mmol/mol vara normala. 

Här borde majoriteten med typ 2-diabetes också ligga, på samma värde som en frisk person. Ju lägre HbA1c du har vid typ 2-diabetes, desto lägre risk är det för komplikationer. 

I stort sett lika viktigt som att blodsockret ligger bra, är det att du har ett normaliserat och lågt kolesterol och ett välkontrollerat blodtryck. Där krävs också en kombination av mediciner och livsstilsåtgärder för att minska risken för komplikationer.

Sjukvården har en rad riktlinjer och som patient har du rätt att veta vad som är målet med just din behandling. Öka din kunskap om dina värden så att du kan ta hand om din diabetes varje dag, fråga din läkare vilka målen är för dig och vilka resultat du kan förvänta dig.

Om du inte upplever att du får rätt behandling, kan du kontakta till exempel en patientförening och diskutera med dem.

Thomas Magnusson

Ordförande Diabetesorganisationen i Sverige

Boris Klanger

Specialist i allmänmedicin och diabetologi

Detta upprop har under sommaren i lite olika versioner publicerats såsom insändare i flera lokaltidningar under sommaren i samband med Almedalsveckan

___________________________________

FrånSsommarnumret DiabetologNytt Anders Frid

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_4-5_2022-low.pdf

Den stora studien med 34 737 nydebuterade DM2-patienter, The Diabetes and Aging Study 2019 gav oss två epidemiologiskt baserade siffror:

https://diabetesjournals.org/care/article/42/3/416/36136/ e-Legacy-E ect-in-Ty- pe-2-Diabetes-Impact-of

  1. De som inte når HbA1c under 48 mmol/mol första året har en irreversibelt ökad risk för mikro-vaskulära komplikationer och

  2. De som inte når HbA1c under 53 mmol/mol första året har en irreversibelt ökad totalmortalitet.

Det har vi vetat i några år. Nu är det dags att börja använda alla verktyg mer intensivt för att rädda liv. Det är också dags att använda SGLT2-häm- mare och GLP1-analoger oberoende av HbA1c vid riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som ADA föreslår.

Konsensusuttalandet 2020 från SFD och Kardiologföreningen var ett steg i rätt riktning, men talar enbart om dessa medel vid etablerad sjukdom, inte riskfaktorer som det står i inlägget.

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senas- te-nyheter/3298-konsensus-diabetes-hjartriktlin- jer-t2dm-sfd-kardiolog foreningen

Tiden är mogen, jag ser fram emot att kunna föreläsa om Svenska Riktlinjer i Takt med Tiden utan frågetecken!

ANDERS FRID

medicine doktor, tidigare överläkare diabetesmottag- ningen Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö, numera pensionär

Nyhetsinfo 29 april 2022
www red Diabetolognytt

_____________________

Från maj 2022
Svensk Förening för Diabetologi

Mål och målsättningar svensk diabetologi 2022
liten skrift på 23 sidor, laddas ner som pdf, free

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_3_A5_2022.pdf

Nyhetsinfo
www red diabetologNytt