SFD styrelse sedan 12:e maj 2022

och närmaste året

Magnus Löndahl, ordförande
Stefan Jansson, vice ordförande
Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare
Julia Otten, kassör
Sophia Rössner, facklig sekreterare.
Margareta Hellgren, ledamot
Jarl Hellman, ledamot                                                                                Frida Sundberg, ledamot och representant för Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinolog och Diabetes                                                           Stig Attvall, ledamot och redaktör DiabetologNytt                                         Katarina Eeg-Olofsson, ledamot och registerhållare NDR

Magnus Löndahl

Docent, överläkare, sektionschef
VE Endokrin
VO EHRÖ
Skånes universitetssjukhus

221 85 Lund

Stefan Jansson

Specialist allmänmedicin, med dr

Brickebackens Vårdcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro

Neda Rajamand Ekberg

Överläkare, med. dr.

Centrum för diabetes

Akademisk specialist centrum

11364 Stockholm

Margareta Leonardsson-Hellgren

Specialist allmänmedicin, docent

Närhälsan Södra Ryd vårdcentral

Timmervägen 3

541 64 Skövde

Stig Attvall

Diabetes Sahlgrenska Akademin
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Katarina Eeg-Olofsson

Diabeterscentrum

SU Sahlgrenska

41345 Göteborg

Frida Sundberg

Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
Avdelningen för pediatrik
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Göteborg

Julia Otten

Specialist endokr och diab, biträdande universitetslektor

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Umeå universitet

901 87 Umeå

Sophia Rössner

Specialist i endokrinologi och diabetes, med. dr.
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset
141 57 Huddinge

Jarl Hellman

Specialist i endokr diabetologi

Endokrinsektionen, Specialmedicin
Ingång 40 plan 1 Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt