Utveckling och samarbete går hand i hand

NYHETSBREV

 

Mats Bojestig

Utvecklingen går framåt! Efter ett gediget arbete med en långsiktig utvecklingsplan, rekommenderas nu regionerna att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Fokus är implementering och lokalt införande.

Rekommendationen och allt arbete bakom är ett kvitto på att vi är många som ser möjligheterna i vad vi kan skapa när vi samarbetar kring dessa viktiga frågor. Att det fungerar vet vi redan, nationella kunskapsstöd införs och används i patientmöten för att säkra bästa tillgängliga kunskap, även om vi har en bit kvar.Glad sommar!

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

 

SKR rekommenderar fortsatt utveckling av systemet för kunskapsstyrning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.
 

Stärkt partnerskap mellan Regioner i samverkan och myndigheter

Ett antal myndigheter, bland annat Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, samarbetar sedan 2018 med Regioner i samverkan i ett så kallat partnerskap. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu ska det arbetet stärkas, bland annat med att göra en gemensam verksamhetsplanering. Även roller och ansvar mellan parterna ska förtydligas.
 

Nya kunskapsstöd

 
Sju vårdförlopp
Sju personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har blivit godkända i styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna kan påbörja planering för införande i vården. Totalt har nu 19 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända.
 

Åsa Dedering, ordförande för den nya samverkansgruppen för data och analys

 

Den nationella samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.– Vi vill bidra till att skapa en mer sammanhållen, utvecklad och integrerad uppföljning inom hälso- och sjukvården, säger Åsa Dedering.

Sveriges regioner i samverkanVår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika!

Stödfunktionen, SKR

 

Från Nationellt system för kunskapsstyrning
hälso- och sjukvård 14 juni

 

Utdrag ur nyhetsbrevet,

SKRs egen sammanfattning. Längre version finns på 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyhetsbrev.56217.html

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt