Vårdförloppet diabetes med hög risk för fotsår har publicerats via Nationell Kunsklapsstyrning SKR 11 sidor

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/endokrinasjukdomar/vardforloppdiabetes.64362.html

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt