Skriv ut
Kategori: Nyheter
Juni nr av DiabetologNytt
finns på www
 
Diabetes 2022
i takt med tiden
 
https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_4-5_2022-low.pdf
 
eller gå in på www.dagensdiabetes.se
så finns överst pdf av numret och klickbart 
 
Det kan ta 30-40 sek att ladda ner tidningen,
beroende på server och browser
 
Tidningen skickas ut med posten 9/6
till medlemmar i SFD
 

Ur innehållet

• Ordföranden har ordet
• Redaktörspalten
• NDR-nytt
• Diabetesporträtt

• Daglig rapportering från ATTD Barcelona

• Hybrid closed loop – ett viktigt redskap

• Sett och Hört
• Priser och stipendier SFD
• Debatt typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom

• Musik och hälsa
• Bokrecensioner
• Kongress- och möteskalender

 

God läsning!

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 249