Se tidigare inlägg på www.dagensdiabetes.se med kommentar 
 
"Historiskt dokument, då det är första gången vi får dessa nationella riktlinjer för obesitas i form av ett vårdprogram." 
 
 
I press release från myndigheten fick läsaren uppfattning om att det var en remiss-version.
 
"Alla intressenter kan diskutera och komma med synpunkter                     på Socialstyrelsens bedömningar, rekommendationer och indikatorer i denna version av riktlinjerna, i en bred och öppen process.

Efter publiceringen kommer vi att medverka i ett antal regionala seminarier för beslutsfattare och andra berörda.

Där kan din sjukvårdsregion eller enskilda region diskutera vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser riktlinjerna kommer att få för er. Diskussionen kan sedan bidra till att fördjupa Socialstyrelsens bedömning av konsekvenserna.

Du som arbetar för exempelvis en region, intresseorganisation, yrkesförening eller privat vård- eller omsorgsgivare kan vidareskicka skriftliga synpunkter på riktlinjerna, senast 31 juli 2022.

 

SKR med sin nationella kunskapsstyrning har i sina frekventa och omfattande riktlinjer uner senare år haft remiss-omgång på 3-6 månader.
 
SoS har i tidigare vårdprogram haft en remiss-version
 
Det är sällan omfattande kritik tas upp efter ett vårdprogram, 
Men nu efter SoS vårdprogram obesitas; 
• Dagens Nyheter en helsida,
• Dagens Medicin en dubbelsida 
 
Redaktionen för DiabetologNytt har fått in kritiska synpunkter från flera kollegor
 
• det är INTE ett remissförslag säger myndigheten - det är ett ´vårdprgram. Det ska gälla som underlag för vårdens prioriteringar i den form som det har idag. Har svårt att förstå att myndigheten agerar så ...
 
• det finns ett flertal saker som kan missförstås och även direkta felaktigheter, men detta gör inte att myndigheten ändrar ståndpunkt ... 
 

• det står en del som man inte riktigt menar ...

• obesitaskirurgi från BMI 30 ...

• behandling av barn från 2 års ålder i stället för 3-4 år ...

• oklarheter kring hur ofta man bör följa upp barnen ...

• oklarheter vad man menar med termen ”kombinerad levnadsvanebehandling” ...

• avsaknad av behandlingsmål avseende det behandlingen avser, dvs att minska graden och förekomsten av sjukdomen obesitas, annat än efter obesitaskirurgi, där har man en målsättning ...

• myndigheten vill inte kvalitetssäkra riktlinjerna ...

• en kollega upplever att myndigheten egentligen tycker att det inte är så viktigt med obesitas ...

 

Förslagsvis 

Myndigheten är klok. Efter kritik gör SoS om vårdprogrammet till en remiss-version - och tar in de önskade synpunkterna. För ett sedan presentera ett förbättrat up-to-date vårdprogram.

Gör om och gör rätt

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt