Skriv ut
Kategori: Nyheter
hero image

Familjen Skog Nylin är en av familjerna som intervjuas i rapporten. Deras son Lowe insjuknade i typ 1-diabetes när han var 15 månader gammal. Foto: Thomas Klementsson.

Kunskapen om typ 1-diabetes är väldigt låg

Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Barndiabetesfonden.

• Typ 1-diabetes är den vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige.

• Den låga kunskapen i samhället är förödande för barn och familjer som lever med sjukdomen.

Undersökningen, som har fått namnet Rapporten om typ 1-diabetes, belyser okunskapen om den här allvarliga sjukdomen ute i samhället. 4 av 10 svenskar tror att man ska ge insulin till en person med typ 1-diabetes som är medvetslös, något som kan sluta i livshotande tillstånd eller död.

Var fjärde svensk tror också felaktigt att orsaken till typ 1-diabetes beror på livsstil. Näst efter Finland är typ 1-diabetes vanligare i Sverige än i något annat land i världen. Varje år drabbas över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige av typ 1-diabetes. Och inget vet varför!

• Hur kommer det sig att så få vet att Sverige är så hårt drabbat?

• Varför är kunskapen om typ 1-diabetes så låg trots sjukdomens omfattning och allvar?

Den felaktiga uppfattningen om vad som orsakar typ 1-diabetes innebär att barn och familjer möts av fördomar med mobbning, psykisk ohälsa och otillräckligt stöd från samhället, säger Åsa Soelberg, generalsekreterare på Barndiabetesfonden.

En familj berättar i rapporten om hur de blir bollade mellan olika instanser, på grund av att beslutsfattarna inte förstår allvaret med sjukdomen och vilket stöd som krävs för deras son.Den låga kunskapen om typ 1-diabetes är förmodligen en stor anledning till det låga forskningsstödet i Sverige och världen.

Många blandar ihop sjukdomen med typ 2-diabetes, som är en helt annan sjukdom. Vem som helst kan drabbas av typ 1-diabetes, när som helst under livets gång. Det är en livshotande, allvarlig och obotlig sjukdom.

Barndiabetesfondens vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040. Hos både barn och vuxna.
– För att klara det behövs mer forskning, men insamlade medel står inte i paritet till sjukdomens omfattning och allvar. En bidragande orsak är troligtvis att kunskapen om typ 1-diabetes i samhället är väldigt låg. Det vill vi ändra på, säger Åsa Soelberg.I rapporten finns fler resultat av undersökningen tillsammans med en analys av vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av den låga kunskapsnivån.

Rapporten
Tryck här för att ladda ned Rapporten om typ 1-diabetes som PDF

Tryck här för att läsa Rapporten om typ 1-diabetes på Barndiabetesfondens webbplats

Rapporten är på 52 sidor, rikligt med figurer och illustrationer, läsvärd, laddas ner utan lkostnad

https://www.barndiabetesfonden.se/globalassets/documents/2022_barndiabetesfondens-rapport-om-typ-1-diabetes.pdf

 

Barndiabetesfonden

grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer info: www.barndiabetesfonden.se

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin.

Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar.

Över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige insjuknar varje år. Typ 1-diabetes är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Press release från Barndiabetesfonden

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 759