Nr 3 DiabetologNytt är utlagt på www.
tar 10-15 sek att ladda er som pdf
 
Skickas ut till medlemmar i SFD med posten i början av juni
 
 
eller
 
klicka överst på www.dagensdiabetes.se
så finns framsidan som en klickbar pdf
 

Ur innehållet

• Förord

1. Livskvalitet

2. Diagnos

3. Egenvård

4. Prediabetes

5. Glykemisk kontroll vid typ 1 diabetes6. 

6. Glykemisk kontroll vid typ 2 diabetes

7. Lipidkontroll

8. Blodtryckskontroll

9. Rökfrihet

10. Skydda synen

11. Skydda njurarna

12. Skydda hjärtat

13. Skydda fötterna

14. Kvalitetsarbete

15. Språkbruk

• Lästips

• Måluppfyllelse och visioner 

 

Synpunkter från en läsare

ÄNTLIGEN ett svenskt reflektionsunderlag (SFD ́s ordval) för behandling av diabetes typ ett och två som är i takt med tiden.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har inte uppdaterat sina riktlinjer sedan 2017 – och en hel del har hänt sedan dess.

Mycket känns igen från internationella riktlinjer, viktigast vid diabetes typ 2 är att SGLT2-hämmare och GLP1-analogier rekommenderas vid etablerad hjärt-kärlsjukdom och övervägs vid förekomst av riskfaktorer och att SGLT2-hämmare rekommenderas vid nefropati.

Att detta enligt internationella riktlinjer bör ske oberoende av HbA1c nämns inte, men man betonar vikten av att nå HbA1c <48 mmol/mol under de första två åren efter debut.

Vid diabetes typ 1 anges CGM vara värdefullt men går inte så långt som EASD/ADA-consensus som säger ... standard for most adults

Råd om blodtryck och lipider lägger sig också i den internationella mittfåran.

På det hela taget är detta dokument ett lättläst och dagsaktuellt hjälpmedel i det kliniska arbetet.

Anders Frid

Med dr, överläkare diabetesmottagningen SUS, Skånes Universitetssjukhus Malmö, nu pensionär

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt