Skriv ut
Kategori: Nyheter
Diasend/Glooko tar synpunkterna från SFPED på största allvar

Klinikerna har möjlighet att vänta med genomförandet av nödvändig uppgradering till dess att en lämplig och bra lösning är på plats för att sätta målområde. 

Förändringar av uppgraderingen är nya sök- och filteralternativ, förbättrad mobilapp och mer detaljerade rapporter. 

Vi hoppas detta ska underlätta för vårdgivare och patienter. 

Genom framtida möjligheter i funktioner som uppgradering ger, vill Glooko kunna erbjuda den mest avancerade och bästa digitala lösningen för presentationen av patientdata på en plattform.

Uppgraderingen stödjer vårt engagemang i en förbättrad diabetesvård.

Information från Glooko
 
___________
Tidigare infört på www

Avstå från uppgradering av Diasend/Glooko för att behålla kliniksatta glukosmål. SFPED

Publicerad 27 januari 2022 dagensdiabetes.se

 

Svensk barndiabetesvård använder andel tid inom målområdet (Time in Target, TIT) P-Glukos 3,9-7,8 mmol/l (ofta förenklat till 4-8 mmol/l av pedagogiska skäl) för att utvärdera och justera insulinbehandling både på individnivå och gruppnivå. En förutsättning för detta är att de datasystem som används på klinikerna kan ställas in så att de visar önskat målområde.

En ny uppgradering av programvaran från Diasend/Glooko medför att målintervallet på kliniknivå låses till 3,9-10 mmol/l (ofta benämnt TIR). Om uppgraderingen genomförs kan målintervallet bara justeras på individnivå för enskilda patienter och inte på kliniknivå.

Rekommendationen från Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes (SFPED) är att inte göra denna uppgradering för att behålla möjligheten att registrera på kliniken inställt TIT. Informationen från Diasend/Glooko har tidigare varit att uppgraderingen varit obligatorisk, men klinikerna har nu fått möjlighet att avstå från att genomföra uppgraderingen och istället fortsätta att använda den gamla versionen av programvaran.

Användandet av det snävare TIT och inte det bredare TIR är en viktig förklaring till den framgångsrika svenska barndiabetesvården med lägst medelHbA1c i världen.  

På så vis skulle denna ändring av programvaran bidra till en sämre vård för barn med diabetes.

För Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes (SFPED)

Frida Sundberg, styrelseledamot

Kommentar
Vid diabetesvård av T1DM gravida används också samma P-Glukos målområde 4-8 mmil/l TITNyhetsinfo
www red dagensdiabetes 

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 433