Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar  torsdagen den 10:e februari.

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD; fettlever) är vanligt förekommande vid fetma och vid typ 2 diabetes. Dock uppmärksammas sällan fettlever i klinisk praxis.

Presentationen kommer diskutera förekomst, diagnostik och prognos hos patienter med fettlever och typ 2 diabetes.

Hannes Hagström, docent och biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset föreläser den 10:e februari kl. 12:00-12:45  

"Varför ska jag tänka på fettlever hos patienter med typ 2 diabetes?”

Anmäl er via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8BkC4rFOSFWktcZd6oP7bA

Mer information finns på https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/diabeteswebinar/

Sprid gärna informationen i era kanaler.

 

Med vänliga hälsningar

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt