Sjuksköterska/Projektledare, Hjälpmedelscentrum

Vi söker två sjuksköterskor för ett spännande och utvecklingsdrivande uppdrag för Hjälpmedelscentrum med fokus på diabetshjälpmedel.

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Gör skillnad varje dag. På riktigt.

Om Arbetsplatsen

En utredning angående hantering av avancerade diabeteshjälpmedel har genomförts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med berörda verksamheterna i Västmanlands sjukhus Köping, Sala och Västerås. Detta som en följd av att hanteringen av medicinska behandlingshjälpmedel för diabetes behöver utvecklas för att motsvara dagens krav på medicinskteknisk säkerhet och kostnadseffektivitet.

Av utredningen som genomförts framgår att Region Västmanland ska skapa en sammanhållen organisation för hantering av diabeteshjälpmedel under Hjälpmedelscentrum (HMC) för att öka kvalitet, förbättra säkerhet och använda resurserna effektivt. 

HMC har därmed fått i i uppdrag att starta ett 15 -månader långt införandeprojekt med två projektledare som efter överförande övergår i nya tjänster som hjälpmedelskonsulenter diabetes. HMC är en länstäckande specialist-, samordnings- och serviceenhet för hjälpmedel inom området rörelsehinder, kommunikation, kognition, medicinska behandlingshjälpmedel och inkontinenssamordning. 

Verksamheten är intäktsfinansierad och styrs politiskt av en gemensam nämnd med representanter från regionen och länets 10 kommuner. HMC:s funktioner genom hjälpmedelsprocessen består av kundtjänst, hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker, IT, inköp, och logistik. Samtliga funktioner drivs i egen regi. Verksamheten ligger långt fram i utvecklingen nationellt sett med både hög medicinsk och teknisk kompetens.

HMC i Region Västmanland uppmärksammades 2018 som den arbetsplats i branschen med bästa hälsoindex av Sveriges samtliga regioner. Det är en trivsam arbetsplats belägen vid Hässlö strax utanför Västerås. Här arbetar ett team som utmärker sig genom gott samarbete, öppenhet och hög kompetens.

Arbetsuppgifter

Du arbetar som projektledare med införandeprojektet som syftar till att effektivisera hanteringen och därmed stödja behandlande verksamheter i de komplexa processer som tekniskt avancerade diabeteshjälpmedel har. Projektet ska förbereda övertagande av hanteringen av diabeteshjälpmedel liksom samordna hanteringen av avancerade diabeteshjälpmedel och produkter som krävs tillsammans med dem och dess digitala tjänster. Till din hjälp har du en projektgrupp och de stödresurser som behövs.

Kvalifikationer

Vi har krav på att du som söker är legitimerad sjuksköterska, har utbildning till diabetessjuksköterska och har erfarenhet av diabetesvård samt kunskap om att hantera diabetespatienter och avancerade bedömningar. Vidare krävs ledarerfarenhet.

Det är meriterande med ledarskapsutbildning och kunskap om projektarbete eller projektledning samt erfarenhet av administrativt, strategiskt och/eller utvecklingsarbete. Dessa krav eller meriterande kvalifikationer behöver inte uppfyllas av en och samma person men kraven ska vara uppfyllda av åtminstone en av de två personer som slutligen anställs. Vi ser att du om söker har ett stort intresse av diabeteshjälpmedel och medicinsk teknik. 

Vi sätter stort värde på att du som söker vågar stå på dig och är trygg i din kompetens. För tjänsterna krävs att du tycker om att samarbeta med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du trivs med att ha en samordnande roll och vara en kunskapsresurs för andra. För dig är det självklart att ta ansvar och planera för att driva arbetet framåt. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Anställningsvillkor

Två visstidstjänster som efter november 2022 planeras att övergå till tillsvidaretjänster. Tillträde i maj 2022

Välkommen med din ansökan senast 6 februari 2022.

Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster. Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid. Titta gärna på vår informationsfilm:

https://youtu.be/7qLByHRP6mY

Kontaktperson:

AnneChristine Ahl, Förvaltningschef, 021-174571

Ingrid Edman, Vårdförbundet

 

Infört på www efter önskan från Region Västmanland

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt