Hur har Lilly bidragit till utvecklingen av insuliner de senaste 100 åren? 

Lilly har varit en global ledare inom diabetes sedan 1923. Det första kommersiella insulinet introducerades då.

Diabetesbehandlingen har kommit långt sedan dess. Att göra livet bättre för de som lever med diabetes har varit en viktig del av vår verksamhet.

Vi är engagerade i att stödja svensk vårdpersonal med utbildning och att fortsätta vår forskning för att hitta nya behandlingar för personer med diabetes.

Vi är stolta över företagets bidrag till utvecklingsresan för insuliner:

  • 1922 samarbetade forskare hos Lilly med universitetet i Toronto för att utveckla tekniker för att rena insulin så att massproduktion möjliggjordes. Detta banade väg för företaget att introducera det första kommersiellt tillgängliga insulinet året efter.

Hur ser Lilly på sin roll de kommande 100 åren? 

Vi fortsätter med forskning för att förbättra behandling och hantering av diabetes. Företaget tar också ansvar för att minska vår miljöpåverkan och har satt ett ambitiöst mål att vara koldioxidneutrala i vår egen verksamhet år 2030.

Områden för vår forskning kopplat till insulin de närmaste 10 åren inkluderar:

  • Glukoskänsliga insuliner.
  • Förfyllda minnespennor kopplade till mobilappar.
  • Automatiserade insulinadministreringssystem.
Från Lilly
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt