Företaget har en lång historia inom diabetes som sträcker sig nästan hundra år bakåt i tiden. 

I Sverige är Sanofi ett av de ledande tre företagen inom insulinbehandlad diabetes, har en heltäckande läkemedelsportfölj som omfattar kortverkande insulin, medelverkande basalinsulin, 1:a och 2:a generations insulinanaloger och även biosimilarer. 

Sanofi uppger att företaget satsar stort 2022 för att hitta digitala lösningar såsom minnespennor för insulin för att erbjuda en bättre vård och högre livskvalitet. 

Företaget erbjuder varje år kvalitativ och mycket uppskattad utbildning för vårdpersonal i Sverige, barn-, vuxendiabetes, typ 1 och 2 diabetes Planerade utbildningar finns för 2022. 

Företaget arbetar också aktivt för en förbättrad diabetesvård genom samarbeten med patientgrupper, utbildning av sjukvårdspersonal och politiskt påverkansarbete.

Företaget tar upp att ”Diabetes är och förblir en av Sanofis viktigaste område med målet att uppnå en ännu mer jämlik och individanpassad diabetesvård i Sverige för att patienter ska kunna uppfylla sina behandlingsmål.”

Nedan www går till en helt färsk Diabetesrapport som framtagits tillsammans med Storstockholms diabetesförening och Diabetes- organisationen i Sverige

https://www.diabetesvarden.se/

Nyhetsinfo 

www red DiabetologNytt