Omvårdnadsbidrag

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/omvardnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Kan jag få omvårdnadsbidrag?

Du kan få omvårdnadsbidrag om

  • ditt barn har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
  • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
  • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
  • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. 
  •  
  • Bilaga till läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vid diabetes hos barn och ungdomar

https://endodiab.barnlakarforeningen.se/2020/01/23/bilaga-till-lakarutlatande-for-omvardnadsbidrag-vid-diabetes-hos-barn-och-ungdomar/

Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes har i samråd med Försäkringskassan tagit fram ett underlag som kan bifogas till läkarutlåtande vid ansökan om omvårdnadsbidrag vid diabetes.

Bilagan beskriver behovet av omvårdnad och tillsyn, för olika åldrar, väldigt väl. Den kan laddas ner från ovan www

Hur mycket bidrag ges?

Dessa belopp justeras vid varje årsskifte

För 2021 är de

  • 2479 kr per månad vid en fjärdedel
  • 4958 kr per månad vid 50%
  • 7438 kr per månad vid 75%
  • 9917 kr per månad vid 100%

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt