”Hela Livet. En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar” av Anders Rosengren, professor Göteborgs Universitet.

www.adlibris.com/se/bok199 kr, e-book 141 kr. Norstedts förlag

”Den här boken vänder upp och ner på det traditionella sättet att tala om hälsa för att i stället inspirera människor att se på hälsa ur ett mer filosofiskt perspektiv”.Det är ett citat från omslagets insida och ger anslaget till vad boken handlar om. 

Anders Rosengren vill att vi i vården ska ta in kunskaper och erfarenheter från filosofi, psykologi och även andlighet för att bättre kunna hjälpa våra patienter med tillstånd relaterade till levnadsvanor, i det här fallet förebygga eller behandla diabetes typ 2. 

För att hjälpa till att uppnå detta har han utvecklat ”Livsstilsverktyget” 

https://www.livsstilsverktyget.se/sv

som laddas ner som app till mobiltelefon eller dator. Jag har själv inte prövat verktyget, men hyser inga tvivel om Anders Rosengren på ett nytt och innovativt sätt velat integrera frågor om kropp och själ i ett lättillgängligt digitalt verktyg. 

Den vetenskapliga dokumentationen framhålls som extra viktig. Här behöver jag ge ett längre citat från boken: 

”För att systematiskt pröva metoden har vi utformat ett verktyg som används digitalt av tiotusentals personer, där fakta kombineras med personliga frågor. Det finns mängder av program och hälsoappar men ytterst få som har en större utblick på hälsa och en vetenskaplig grund. Analyserna har gjort oss häpna över att någonting så enkelt kan ge så stora effekter. Människor som använt verktyget fick lägre blodsocker, lägre vikt, bättre muskelmassa, ökad känslighet för insulin och lägre blodtryck.” Citat från boken Hela Livet 2021, sid 11. Jag återkommer i slutet med kommentar till referenserna och det vetenskapliga underlaget. 

Boken börjar med tankar under en konferens i New York och erfarenheter och miljöerna från konferensen och staden New York återkommer som ett tema genom boken. I elva kapitel med titlar som ”Hur påverkar stress hälsan?”, ”Vad innebär det att äta hälsosamt?” och ”Rörelse” utvecklar Anders Rosengren en bred diskussion om vad hälsa innebär. 

Han hinner med att ta upp och diskutera många av de mer eller mindre vetenskapligt undersökta aspekterna om vad levnadsvanor (I boken används ordet livsstil, jag använder hellre det ord som Socialstyrelsen redan 2011 uppmanade oss att använda: levnadsvanor) har för betydelse för kroppslig och mental hälsa. 

Graden av pålästhet är hög och han lyckas navigera mellan frågor om hur stress utvecklas till nyttan av en rik tarmflora utan att hamna i förenklade lösningar. Just tarmfloran verkar vara ett område som intresserar särskilt, det återkommer flera gånger i boken. Må så vara, det är faktiskt mycket som talar för att tarmfloran kan ha en avgörande betydelse för hälsan. 

Mycket blir personligt, relationerna till nära och kära är ständigt närvarande och en historia om faderns sårinfektion i en fot känns lite överflödig och kunde nog ha utgått. 

Ett område som kan dela läsekretsen är hans syn på andlighet och citaten från Dag Hammarskjölds Vägmärken. Var han själv står är helt klart, jag citerar allra sista stycket i boken: ”Hälsa kan vara upplevelsen av att orka bära livet. Och det kan handla om att vila i en tillit till att vi är burna av det oerhörda, det som är större än vi själva …” 

Boken ställer fler frågor än det ges entydiga svar och det är nog det som är grundbudskapet; Anders Rosengren vill att vi ska utveckla vår förmåga att reflektera och ställa frågor om hela vår livssituation och han har tagit fram ett digitalt hjälpmedel för detta: Livsstilsverktyget.

Åter till inledningen om den vetenskapliga utvärderingen. I citatet ovan kan läsaren få intrycket att den vetenskapliga analysen är gjord på tiotusentals användare. Det är den inte. Livsstilverktyget är idag enbart tillgängligt för personer som vill delta i en prospektiv randomiserad studie, där huvudutfallet är incidens av diabetes typ 2 och förändring av HbA1c. 

Enligt clinicaltrials.gov är målsättningen 77000 rekryterade personer med eller utan diabetes typ 2, studiestart och start av rekrytering 16 augusti 2021, beräknas färdig 2024. I sig en beundransvärd målsättning, således analys tidigast 2025. 

Uppgifterna om lägre blodsocker, lägre vikt etc kommer från en studie av 371 patienter med diabetes typ 2, följda under i genomsnitt två år (730 dagar). Studien kan läsas i en avhandling av Emelia Mellergård. Den är ännu inte publicerad i vetenskaplig tidskrift. 

Boken är lättläst och välskriven och ger en bred överblick över var vi står idag, när det gäller hälsoeffekter av levnadsvanor och många kan säkert uppskatta det filosofiska anslaget och det personliga tilltalet. Skapandet av ett digitalt hjälpmedel för att påverka levnadsvanor är ambitiöst och ligger rätt i tiden. Den vetenskapliga utvärderingen är ännu inte tillgänglig. Jag återkommer gärna när den finns.

Referenser

Hela Livet. Norstedts, Utgivningsdag 18 augusti 2021. ISBN 978-91-1-311548-1

Prevention With the Health and Lifestyle Tool, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05006508. Clinical Research Cemter, Malmö, Sweden. Actual study start date August 16, 2021. Estimated primary completion date August 14, 2024

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05006508?term=rosengren&cntry=SE&draw=2&rank=3

Dwibedi C, Mellergård E, Cuba Gyllensten A, Nilsson K, Axelsson A, Bäckman M, Sahlgren M, Friend SH, Persson S, Franzén S, Abrahamsson B, Steen Carlsson K, Rosengren 2021. Effect of selfmanaged lifestyle treatment in patients with type 2 diabetes. Unpublished manuscript, last modified August 10th, 2021. 

Stability and change. Glycemic control and lifestyle support in type 2 diabetes. Doktorsavhandling Emelia Mellergård 28 oktober 2021

 

På uppdrag av DiabetologNytt

Anders Frid, med dr, 

tidigare överläk diab mott SUS Malmö, 

pensionär Dalby

Medicinsk kommentar efter inkomna synpunkter 

 1. Professor Anders Rosengren säger, att han har en ”ny metod för att nå långsiktig hälsa som har ett ovanligt starkt vetenskapligt stöd” (Ur Adlibris reklam för boken Hela Livet 2021).  
 2. Han säger också att hans metod, en app, är ”lika välstuderat som läkemedel” och vilar på ”tung solid forskning” (Anders Rosengren i Food-Pharmacy-podden nr 198, 25 augusti 2021).  
 3. I nätupplagan av tidskriften Kommunalarbetaren säger Anders Rosengren ”Verktygets effekter har studerats på 2 000 personer. De som använde det regelbundet fick lägre blodtryck, lägre blodsocker och bättre hjärtkapacitet. De upplevde också mindre smärta och ett allmänt bättre hälsotillstånd.” (Kommunalarbetaren 14 februari 2019).  

  Det finns ingen studie publicerad av vad denna form av påverkan på levnadsvanor har för effekt. Ett faktum som förvånar mot bakgrund av kraftfulla uttalanden.  

  Vad som finns är en case control studie av 274 redovisade patienter med diabetes typ 2, tryckt som delarbete i en avhandling; se referenslistan till recensionen av boken Hela Livet. Studien är fortfarande opublicerad. 

  I augusti 2021 startade Anders Rosengren en prospektiv randomiserad studie som ska utvärdera om verktyget kan förebygga diabetes typ 2. Den studien siktar på 77000 deltagare. Den är klar 2024 eller 2025. Först då finns svar på frågan om livsstilsverktyg ger mätbara effekter på hälsa och livskvalitet.                                                   

  2021 11 22 www red DiabetologNytt 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt