Skriv ut
Kategori: Nyheter
Jon Haug – Specialist i klinisk psykologi och doktorsgrad i diabetes kommer hålla i forumets första föredrag Diabetespsykologi direkt efter mötets öppnande på onsdagen. 
 
Han har arbetat med diabetes sedan 1979 och nära följt den spännande utvecklingen på diabetesområdet under 42 år. Särskilt då med frågorna som förenar medicin och psykologi och han har utvecklat en egen teoretisk modell kallad ’Specifitetsteorin’ som visar att det är specifika psykologiska utmaningar knutna till olika somatiska, kroniska sjukdomar.
 
Diabetesbehandling handlar först och främst om att stärka behandlingskompetensen hos de som har fått sjukdomen, och detta kräver både medicinsk, teknisk och psykologisk förståelse och kunskap.
 
Utbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är viktigare än någonsin. Och mycket tid har gått förlorad under senaste ett och halvt åren p g a pandemin.Diabetesforum 2021 är därför den viktigaste sammankomsten under året och vi har hela tiden siktat på att det ska vara ett fysiskt möte. Det har inneburit att vi tillsammans med Svenska Mässan har Covid19-säkrat alltihop enligt konstens alla regler. Och så kommer det vara trots helt upphävda restriktioner. Läs mer om det härDiabetesforum 2021 kommer erbjuda unika föreläsningar och en utställning med det allra senaste inom vård och teknik. Alla de främsta företrädarna inom medicin och industri kommer att närvara och berätta vad som händer, och vad som är på gång, inom diabetologin.Varmt välkomna till Göteborg och Svenska Mässans fantastiska lokaler i början av december. Då tar vi igen lite av det vi missat både kunskapsmässigt och socialt! Och får du tid över så knalla över gatan och upplev Jul på Liseberg!
 
Program
https://www.diabetesforum2021.se/program/
 
Anmäl dig nu
www.diabetesforum2021.se
 
Nyhetsinfo
www red diabetologNytt
 
Träffar: 478