Anmälan och program 
Diabetesforum Göteborg
 
 
Utbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är viktigare än någonsin. Och mycket tid har gått förlorad under senaste ett och halvt åren p g a pandemin.

Diabetesforum 2021 är därför den viktigaste sammankomsten under diabetesåret. Vi har hela tiden siktat på att det ska vara ett fysiskt möte. Folkhälsomyndighetens regler 29/9 möjliggör nu att vi kan träffas igen. Inom kultur, idrott, vetenskap och klinisk fortbildning.
 
Diabetesforum 2021 kommer erbjuda unika föreläsningar och en utställning med det allra senaste inom diabetesvård och teknik. De främsta företrädarna inom diabetes kommer att närvara och berätta vad som händer, och vad som är på gång, inom diabetologin.
 
Varmt välkomna fysisk in real life till Göteborg och Svenska Mässans fantastiska lokaler i början av december. Då tar vi igen lite av det vi missat både kunskapsmässigt - och socialt!
 
Mötet arrangeras av Nationella Diabetesteamet (NDT), diabetesprofessionen (Svensk Förening för Diabetologi SFD, diabetessjuksköterskeföreningen SFSD, Barndiabetesföreningen SFPED, Riksförening för dietister i Sverige) och patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet
 
Se programmet. Anmäl dig nu
 
 
Nyhetsinfo
ww red DiabetologNytt