AI Sweden och partners lanserar en ny handbok om hur vi kan ställa om till informationsdriven och individanpassad vård
 

Den nya handboken

En handbok för informationsdriven vård – Insikter från insidan

syftar till att vägleda organisationer inom sjukvård och hälsa i hur de kan använda AI och datadrivna arbetssätt

för att mer effektivt kunna nyttja vårdens resurser och hjälpa fler människor till bättre hälsa.

 

Handboken är resultatet av ett samarbete mellan AI Sweden och ett stort antal partners runtom i Sverige såsom Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, SKR Sveriges Kommuner och Regioner samt Karolinska Universitetssjukhuset.

Den är medförfattad av 13 seniora experter inom olika områden. Bland författarna återfinns Markus Lingman, överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus, utnämnd till Årets AI-svensk 2020.

I handboken beskrivs beprövade lösningar som fungerar i klinisk verksamhet och som demonstrerar hur man har hanterat regelverk, personlig integritet, ledarskap med mera för att med hjälp av ett datadrivet arbete skapa värde för patienten.

Handboken är baserad på erfarenheterna från vårdaktörer som redan har gått igenom denna AI-implementeringsprocess och tack vare dessa insikter slipper andra aktörer att återuppfinna hjulet genom att lära från de som har gått före och visar vägen!

- För att kunna ge den vård som våra invånare förväntar sig och bör få så behöver vi nyttja data på ett sätt som vi idag inte är vana vid. Vi behöver sträva mot förebyggande precisionssjukvård för individen och angripa sjukdomar innan de eskalerar. Denna förändring minskar både lidande och resursbehov. Men det kräver ledarskap, beslutsamhet, samordning och förmågor att förutspå risk.

Det är här AI kommer in i bilden. En handbok för informationsdriven vård beskriver på ett konkret sätt hur vården kan utvecklas bland annat genom att dra fördel av AI - obligatorisk läsning för vårdpersonal så väl som beslutsfattare, säger Markus Lingman, Överläkare, Strateg och del av ledningsgruppen på Region Halland och Hallands sjukhus. Johanna Bergman, Head of Project Portfolio på AI Sweden säger:

Resultatet blir att sjukvårdens resurser effektiviseras och vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras, vilket på sikt ger våra invånare en bättre hälsa. Handboken är ett viktigt verktyg för att nå dit!

Länk till digital version av handboken, drygt 300 sidor, pdf, fritt: 

https://www.ai.se/en/vardhandbok

Boken är gratis även i fysiskt format och kan efter överenskommelse hämtas upp på ett av våra kontor, hör av er till Henrik Ahlén på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
Om AI Sweden
 
 

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens.

Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet.

Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

 

Press info 5/10 2021

Viktiga insikter och tankar från alla som är med och författar denna handbok

https://www.ai.se/en/vardhandbok

  • Prata om saker såsom de är och grunda alla påståenden i fakta. Ställ ofta frågan “Hur vet vi det?” - det finns många myter i vården.

  • Transparens är läskigt. Lik kan trilla ur garderoberna, så var ödmjuka.

  • Betrakta inte Informationsdriven vård som en IT-fråga utan som en verksamhetsangelägenhet!

  • Juridik är svårt, men nödvändigt. Tag med från start.

  • Det är utmanande att beskriva för specialister att många perspektiv behöver beaktas inför beslut. Man måste lära sig prata språk som är gångbara över ämnesgränser.

  • Ha tolerans för tester som inte ger resultat i linje med förhoppningarna, men som stoppas i tid eftersom att man följer upp väldigt tight.

  • Pedagogiken att vård handlar om sannolikheter och sällan om exakta sanningar och att prog- noser inte är löften om ett visst utfall eller resultat är viktigt.

  • Informationsdriven vård kräver en kulturföryttning där alla måste gilla att man är en del i en helhet.

  • Kombinera olika kompetenser, men utgå från de behov som ledningen på alla nivåer beskriver.

  • Strävan efter en databas som är så komplett det går.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt