Skriv ut
Kategori: Nyheter
Publicerad 23 sept 2021

Insatsområde diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. En nationell arbetsgrupp för diabetes ska ha särskilt fokus på äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna. 

Uppdrag

 • Följa arbetet i den nationella arbetsgruppen för diabetes med hög risk för fotsår.
 • Genomföra fördjupad kartläggning och analys av patienters komplikationer på ögon.
 • Följa och analysera data i kvalitetsregistret Nationella Diabetsregistret (NDR) gällande övergång från barn/ungdom till vuxen.
 • Inläsning av kunskapsområdet och planera för eventuell insats under 2022.
 • Kontinuerliga möten med arbetsgrupp inom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) för samverkan gällande omvärldsbevakning och utveckling av medicintekniska diabeteshjälpmedel.
 • Identifiera och skapa förutsättningar för start av en tillfällig arbetsgrupp för fördjupad kartläggning av läkemedelsanvändning vid typ 2 diabetes, med målet att påbörja ett arbete med nationell behandlingsriktlinje.
 • Planera för att eventuellt påbörja arbete med nationellt vårdprogram graviditetsdiabetes under 2022.

Ledamöter 

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ordförande

Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Karin Johansson, diabetessjuksköterska, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Herbert Krol, specialistläkare internmedicin och allmänmedicin, länssjukhuset Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Hagström Toft, specialistläkare, endokrinolog, Ersta sjukhus Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Victoria Carter, diabetessjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Eeg-Olofsson, specialistläkare, endokrinolog, Nationellt kvalitetsregister diabetes, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Frida Sundberg, specialistläkare barn, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg, Svensk förening pediatrisk endokrinologi och diabetes, Västra sjukvårdsregionen
 • Vakant, Norra sjukvårdsregionen
 • Susanne Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Stockholm Borgerskapet, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Björn Ehlin, patientföreträdare, Svenska Diabetesförbundet
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt
 
 
Träffar: 390