Diabetologia erbjuder fritt för intresserade att ta del av alla abstracts till oral presentation i form av pdf
 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt