Skriv ut
Kategori: Nyheter
Europeiska Cardiologföreningen ESC, European Society of Cardiology, har nyligen haft sin internationella konferens digitalt. 
 
Margret Leosdottir har sammanfattat det viktigaste på www i en omfattande rapport.
 
Mycket handlar om vikten av ännu mer patientmedverkan och individualiserad behandling. En hel del behandlingsmål har skärpts i enlighet med evidens.
 
Läs rappprten free
 
https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/nyheter-fran-esc-2021-den-preventiva-kardiologens-perspektiv-kongress-esc-2021/
 
"Uppdaterade riktlinjer för prevention med flera viktiga förändringar. Studie som förstärker SGLT2-hämmarnas plats i kardiologens verktygslåda"
 
Det lyfter Margret Leosdottir, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, i sin kongressrapport från ESC i år.
 
Lite mer i sammanfattning
• "Den absolut största och viktigaste förändringen, tycker jag, är en betydligt större betoning på individualisering av behandling samt patientens delaktighet i besluten, jämfört med tidigare versioner av riktlinjerna."
 
• "SCORE risktabellerna, som används för riskskattning av personer i primärpreventivt syfte, har också uppdaterats. Europa delas nu upp i fyra riskområden: low, moderate, high och very-high, istället för tre tidigare (low, high och very-high). Sverige klassas i gruppen moderate risk."
 
Läs www rapporten i sin helhet
och också dokumentet bakom riktlinjerna i sin helhet som pdf free 
Här finns mycket kring diabetes, både T1DM och T2DM

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

ESC Clinical Practice Guidelines

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/2021-ESC-Guidelines-on-cardiovascular-disease-prevention-in-clinical-practice
 
Rapportören Margret Leosdottir avslutar sin rapport med "Att träffa människor är dock det jag saknar allra mest" vid en digital internationell konferens
 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt
 
 
 
Träffar: 767