Se också Blood Pressure vol 30; 2021, Jan 29 2021
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08037051.2021.1878324
Blood pressure target in patients with hypertension and type-2 diabetes older than 65 years. Is <130/80 mmHg the right target or an excessive objective preventing from achieving the clinical goals we are aiming at? M Burnier et al

Många dör i onödan av högt blodtryck

Nio av tio med högt blodtryck får inte tillräcklig behandling, enligt en ny studie. Onödigt många drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och dör i förtid. – Riskerna kan minskas med fler läkemedel eller livsstilsförändringar, säger specialistläkaren Johan-Emil Bager.

Mer än var fjärde vuxen svensk har hypertoni, högt blodtryck. Hypertoni ökar risken för flera farliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, samt kan leda till förtida död.

Behandlingen vid högt blodtryck är dock ofta otillräcklig, enligt en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

I en delstudie som bygger på data från nära 260 000 patienter diagnostiserade med hypertoni i Västra Götaland visade det sig att bara cirka hälften av dem hade bra blodtrycksnivå, trots behandling, och att bara en femtedel hade bra blodfettnivåer och cirka 15 procent var rökare.

– Det var bara tio procent som hade bra blodtryck, var icke-rökare och hade bra nivå av det blodfett som lite raljant kallas för det onda kolesterolet, säger specialistläkaren Johan-Emil Bager, som skrivit avhandlingen.

Att 90 procent hade antingen otillräcklig blodtryckskontroll, för höga blodfetter eller är rökare är inte tillfredsställande enligt Johan-Emil Bager.
– Vi når inte fram till patienterna när det gäller de här variablerna. Detta innebär att de är exponerade för minst en viktig, påverkbar riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och förtida död, konstaterar Johan-Emil Bager.
Han drar slutsatsen att onödigt många i Sverige drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, eller dör i förtid, på grund av otillräckligt behandlat högt blodtryck.

– De allra flesta patienter skulle kunna minska sina risker med fler läkemedel eller livsstilsförändringar, säger Bager.

Ett problem för vårdpersonalen är att många av patienterna känner sig rätt friska och inte vill äta fler mediciner eller ändra livsstil.
– Min erfarenhet som kliniker är att det finns en grupp som är svår att motivera, eftersom de inte känner av sitt blodtryck eller sin blodfettsnivå. Däremot kan de känna av negativa effekter av läkemedlen, att de exempelvis blir yra när de reser sig eller får svullna anklar.

För de flesta patienter med högt blodtryck är det också bättre att ta flera blodtryckssänkande läkemedel i låga doser än ett preparat i hög dos, enligt Bager. Men många patienter ogillar tanken på att öka antalet tabletter per dag.
– Balansen mellan att må bra just nu och minska långsiktig risk för hjärt-kärlsjukdom är ofta svår att hitta. Dessutom finns det ibland en tröghet hos förskrivande läkare när blodtrycket bara är lite över gränserna.
När det gäller livsstilsförändring finns det ofta mycket att göra.
– Ju mer osund livsstil man har desto mer har man att vinna. Den som dricker mycket alkohol kan påverka blodtrycket genom att dra ned på drickandet. Sedan är det det gamla vanliga. Både att gå ned i vikt och pulshöjande aktiviteter påverkar mycket.

Bager rekommenderar att man rör på sig så mycket att man blir varm, svettig och pulsen går upp under 30–45 minuter per gång, fem gånger i veckan. 
 
Från TT
 

Lower risk at lower blood pressure

The risk of MI or stroke was found to be some 40 percent lower for the patients with systolic blood pressure (SBP) below 130 mmHg, compared with those in the SBP 130–139 range. In the latter group, 5.2 percent of the patients suffered a heart attack or stroke during the follow-up period, compared with 3.4 percent of those in the group with lower SBP. The study comprised 5,041 older patients.

This pattern was repeated in another study, which investigated the risk of hemorrhagic stroke (brain bleed) at different blood pressure levels in 3,972 patients with atrial fibrillation, a common type of heart rhythm disorder. These patients were receiving treatment with blood-thinning drugs, such as Warfarin or Eliquis.

The study showed that patients with SBP ranging from 140 to 179 mmHg had a risk of hemorrhagic stroke roughly twice as high as for patients with SBP of 130–139 mmHg. In the patient group with higher SBP, 1.4 percent suffered a hemorrhagic stroke during the follow-up period, compared with 0.7 percent of patients in the group with lower SBP.

From https://www.news-medical.net/news/20210728/Nine-of-ten-patients-with-hypertension-do-not-receive-enough-treatment.aspx

The studies in the thesis were based on data from two registers: QregPV, a primary care register in Region Västra Götaland

https://qregpv.registercentrum.se

and the Swedish Primary Care Cardiovascular Database of Skaraborg. All the data in these registers are collected by health professionals in Region Västra Götaland as part of routine clinical practice.

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt