Skriv ut
Kategori: Nyheter
ATTD
2-5/6 abstracts free

2-5/6 går just nu ATTD mötet for första gången digitalt med up to date fokus på teknik som behandling vid diabetes 

Klicka nedtill för att läsa aktuella abstracts free och utan lösenord
 
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/dia.2021.2525.abstracts?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=click%20here&utm_campaign=DIA%20Announce%20June%201%202021%20ATTD%20abstracts%20yearbook

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 297