Skriv ut
Kategori: Nyheter
Svenska Diabetesförbundet får ny ordförande

Björn Ehlin blev vald till ny ordförande för Svenska Diabetesförbundet på Riksstämman i helgen. Riksstämman är Diabetesförbundets högsta beslutande organ och hålls var tredje år. På stämman väljs bland annat förbundsordförande och förbundsstyrelse. 

Björn Ehlin har en lång erfarenhet av patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet och har synts i en rad olika roller under åren.
 
Björn kommer från Trollhättan, har varit aktiv inom diabetesrörelsen
i nästan 20 år. Han har ingått i Länsföreningens styrelse under många år
fram tills nu. Han har för några år sedan varit medlem i Förbundsstyrelsen
under några år. Har varit kanslichef på förbundet. 

Björn vet allt om förbundets arbete, regler, stadgar etc.
 
Björn välkomnas till ordföranderollen!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 318