Skriv ut
Kategori: Nyheter
Ett nytt nr av DiabetologNytt
finns nu utlagd på www

Gå in på 
https://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/D_Nnr_3-4_21_compr.pdf

Innehållsförteckningen
eDiabetologNytt

Ordföranden har ordet
Redaktörspalten
NDR-nytt
Nationella arbetsgruppen för diabetes, Stefan Jansson
Insulin 100 år, Anders Frid
Diabetesporträtt – Mikael Rydén
Nya riktlinjer för typ 2 diabetes och njurpåverkan. Maria Eriksson-Svensson
Sett & Hört
Hedersmedlem, årets avhandling, diabetolog, kvalitetspris, eldsjäl
Nytt regelverk för medicinteknik
Medicinsk teknik produkt-rådet (MTP-rådet)
Kan muskelsocker lindra insulinresistens. Ulf Adamson
Prediabetes i primärvård. Intervjustudie. Margareta Hellgren m. .
Bokrecensioner
Medlemsavgift 2021
Diabetesforum
Kongress- och möteskalender

Tidningen skickas ut med posten om 2 veckor
till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi

Redan nu läs tidningen digitalt på
https://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/D_Nnr_3-4_21_compr.pdf

God läsning!

Nyhetsinfo
www red diabetologNytt

Träffar: 359