Recension 

Koll på diabetes typ 2, symptom, behandlingar & allt du kan göra själv. Författare. Kerstin Brismar och Harriet Wallberg.                Bonnier Fakta

Kerstin Brismar och Harriet Wallberg, kliniker och forskare med många års erfarenhet av diabetes har som man skriver själva saknat en lättläst bok om typ 2-diabetes, med förklaringar och råd, riktad till alla som fått diagnosen, de som tillhör riskgruppen och anhöriga.

Redan bokens titel med sin underrubrik antyder en bred ansats och i fjorton kapitel spänner man över allt från medicinhistoria till forskningsfronten med fokus på den egna forskningen och däremellan finns bland annat kapitel om att förebygga diabetes och komplikationer, om kost och om livsstils- och farmakologisk behandling. I ett kapitel tas diabetes hos äldre upp och i ett annat kvinnor och diabetes där menstruationscykel, klimakterium, graviditet liksom graviditetsdiabetes gås igenom.  

Genomgående präglas bokens kapitel av en stor saklighet och en vilja att läsaren skall förstå orsakssammanhang. Ett helt kapitel tar upp begreppet insulinresistens med insulinets funktion och kopplingen till det metabola syndromet. Utifrån den grundläggande fysiologin som där beskrivs knyter andra kapitel som beskriver läkemedelsbehandling, kost och fysisk aktivitet an.

Denna berättarteknik gör att läsaren har möjlighet att finna mycket kunskap och få en god överblick och förståelse av sin egen sjukdom. Nackdelen är att läsaren med liten förförståelse kan uppleva informationen som alltför omfattande och avskräckande. Även om bokens sidor är luftiga och rikt illustrerade så kan nog 250 sidor avskräcka de som inte är superintresserade från att börja läsa. 

För en person med diabetes typ 2 utan större medicinsk förförståelse tänker jag mig att vissa kapitel fungerar utmärkt att förstås efter en genomläsning. Min personliga favorit är där kapitlet om att skapa goda vanor som på ett mycket klokt och stödjande sätt förmedlar kunskap coachning. Andra kapitel tror jag kan behöva läsas flera gånger det skall förstås.

De senaste åren har artiklar kommit (Ahlqvist, E., et al. 2018) som beskrivit subgrupper av diabetes typ 2 och hur dessa grupper skiljer sig åt beträffande kliniska fynd och komplikationsrisk. Att beskriva dessa grupper för patienter och hur man med olika prover kan skilja dem åt är inte en lätt uppgift. Den patient som läser detta avsnitt och som sedan vill med sin läkare diskutera den provtagningsalgoritm som beskrivs, kommer sannolikt oftast att möta bristande förståelse. Detta då denna kunskap eller praxis säkert saknas på många håll. Snarast tror detta avsnitt skulle passa som introduktion för läkare och diabetessköterskor för förståelsen att diabetes typ 2 inte är ett enhetligt tillstånd.

Bokens stora plus är att den på ett sakligt sätt förmedlar mycket kunskap. Flera tabeller tryckta mot en gul bakgrund innehåller utmärkta sammanfattningar av varje kapitels viktigaste budskap. Trots sidantalet är bokens flesta kapitel lättlästa, åtminstone för någon med viss förförståelse.

Förutom att kunna rekommenderas för mycket intresserade patienter och anhöriga tänker jag mig att boken skulle fungera bra i en patientutbildning i grupp där man går igenom ett eller några kapitel åt gången. 

Att som läkare och diabetessköterska förmedla kunskap och verktyg för att befrämja hälsa är några av de viktigaste funktionerna i ett patientmöte. Liksom alla andra förmågor fordrar en god pedagogik att man har egen förståelse och kunskap, samt en träning för att utvecklas. Bra förebilder är även det till stor hjälp.  

Boken Koll på diabetes typ 2, symptom, behandlingar & allt du kan göra självinnehåller många delar som kan fungera som en sådan förebild genom sitt språk, tilltalston, stöttning av patientens egenförmåga och sin kunskapsförmedling.

Som pedagogisk inspiratör liksom kunskapskälla kan jag därför rekommendera att varje primärvårds- och diabetesmottagning skaffar boken och att man sätter den i händerna på utbildningsläkarna och blivande diabetessköterskor.     

 

På uppdrag av DiabetologNytt

Mikael Lilja, Östersund

Docent, specialist i allmänmedicin

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt