Skriv ut
Kategori: Nyheter

Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

 21 apr 2021 

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerar tillsammans med Läkare för miljön en digital fortbildningsdag den 21 april 2021 på Zoom.

Sjukdomsbörda till följd av kostvanor är bland topp tre riskfaktorer i Sverige, tillsammans med tobak och hypertoni.

Hur vi producerar och konsumerar mat står även för en betydande klimatpåverkan, antibiotikaanvändning (resistensutveckling), minskad biologisk mångfald och många andra kritiska miljöproblem. Maten vi äter påverkar mänsklig hälsa direkt och indirekt och är högst relevant även i vårt kliniska arbete.

Till anmälan

https://magnetevent.se/Event/kostens-betydelse-for-individuell-global-och-planetar-halsa--mojligheter-i-klinisk-vardag-41036/

 

Program

8.30–8.50 Introduktion: Caisa Laurell, Läkare för Miljön

8.50–9.20 Food Planet Health – how healthy diets are core to sustainability - en föreläsning på engelska; baseras på EAT-Lancet rapporten, 2019
Amanda Wood, forskare på Stockholms Resilienscentrum.

9.25–9.55 Global Syndemic: klimatförändring, fetma och undernäring - föreläsningen anknyter till artikel i Lancet 2019. 
Maria Magnusson, Med. dr., leg dietist med specialisering inom folkhälsa, leg sjuksköterska, Folkhälsoenheten Angereds Närsjukhus VGR

10.00–10.20 PAUS 

10.20–10.50 Planetens hälsa, pandemier och livsstilssjukdomar - vad kan vi lära från naturen? 
Peter Stenvinkel, Professor njurmedicin, Karolinska, Huddinge, Karolinska Institutet 

10.55–11.25 Vad säger det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD) om kost och hållbarhet?
Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet

11.30–12.00 Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) och kostråd med hållbarhet i fokus  
Hanna Eneroth, nutritionist, Med Dr i Internationell hälsa. Risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket. Medlem av arbetsgruppen för Nordiska näringsrekommendationerna.

12.05–12.30 Frågestundkring hela förmiddagens föreläsningar

12.30–13.15 LUNCH 

13.15–13.30 Läkares syn på klimat-kost-hälsa, enkätundersökning
Ida Persson, ST-läkare i allmänmedicin, Malmö, Läkare för Miljön, SLS arbetsgrupp för klimat hälsa och hållbar sjukvård

13.30–15.30 Paneldiskussion med kliniker på temat klimat-kost-hälsa. 
Caisa Laurell inleder.

Först tre korta presentationer kring detta tema:

Sedan paneldiskussion med ovanstående samt med Peter Stenvinkel och Maria Magnusson. Moderator: Caisa Laurell 

15.30–16.00 Avslutning och sammanfattning
Caisa Laurell, Ida Persson, Annie Sjöblom, Staffan Mårild

Välkommen till en högaktuell fortbildningsdag!

TID:
 Den 21 april, kl. 8.30–16.00
PRIS: Medlem i SLS: 1200kr, Icke medlem i SLS: 1900kr, Medlem i SLS Kandidat- och Underläkareföreningen: 380kr. Mötet kommer finnas tillgängligt att se i efterhand för alla registrerade deltagare. 
ANMÄLAN: https://magnetevent.se/Event/kostens-betydelse-for-individuell-global-och-planetar-halsa--mojligheter-i-klinisk-vardag-41036/ 
KONTAKTPERSONER: 
Caisa Laurell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ida A. Persson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Annie B. Sjöblom, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Staffan Marild, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Läkare för miljön.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

 

Träffar: 591