Nu har vi utvecklat programmet för Berzelius symposium nr 104,  symposiet handlar om fetma den 20-21 maj 2021,

På denna länk där man även kan registrera sig:

https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/bz-104-obesity-as-an-individual-and-societal-challenge--new-directions/

Vi kommer att genomföra detta symposium digital samt med det antal personer på plats i Agardh-salen på CRC i Malmö som regelverket tillåter i maj. Många inom vården är väl antagligen vaccinerade vid det laget.

Tacksam för spridning inom era nätverk, samt inte minst till unga forskare som är välkomna att insända abstract (1 A4 max) till mig via mail senast 20 april. 

Hälsningar:

Peter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Peter M Nilsson, prof/öl

IKVM samt VO Internmedicin, SUS, Malmö

_______

Från hemsidan för programmet

Obesity as an individual and societal challenge – new directions

 Torsdag, 20 maj 2021 klockan 09:00

 Agardhsalen, CRC, SUS, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO) bjuder in till Berzelius Symposium 104 om fetma. 

Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för ett flertal olika sjukdomar. Trots detta finns det många aspekter av fetma på individnivå som inte är klarlagda. Ett exempel på detta är att det finns olika typer av fettväv med olika effekter på skiftande anatomiska lokalisationer, ett annat är att det förefaller finnas individer med fetma som undgår eller senarelägger de förväntade komplikationerna, s.k. metabolt frisk fetma. Till detta kommer olika kliniska problem med behandling (livsstil, läkemedel, kirurgi) och långtidsresultat då man även bör ta hänsyn till ev. sidoeffekter och biverkningar. Slutligen finns det förstås sociala aspekter på fetma som drabbar individer inte bara medicinskt utan även med stigmatisering.

Vid ett kommande Berzelius symposium den 20-21 maj 2021 i Malmö vill vi försöka belysa dessa många aspekter samt även ha en debatt om hur vården skall kunna möta utmaningen med fetma och på vilket sätt samverkan mellan olika aktörer bäst kan ske.

Se program

https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/bz-104-obesity-as-an-individual-and-societal-challenge--new-directions/program/

Program

Välkommen till två dagar med den senaste forskningen inom fetma. 

Torsdag 20 maj 2021

09:00-10:00 Registrering

10:00-10:15
 Inledning 
Peter M Nilsson, chefsläkaren SUS, Sölve Elmståhl, Joanna Uddén

10:15-10:45 State-of-the-Art 1
Chair: Peter M Nilsson, Malmö
The burden of obesity and its comorbidities in a global perspective
Speaker: Lars Rydén, Karolinska, Stockholm, Sweden

10:45-12:00 Session 1. Epidemiologi av obesitas/fetma
Moderator: Lars Lind, Uppsala
Trender för fetma i Sverige; barnfetma i fokus. Claude Marcus, Huddinge
Förändringar i livsstil. Peter Friberg, Göteborg
Samhälleliga förutsättningar för att förebygga övervikt och fetma. Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten, Solna
Hälsoekonomiska aspekter. Sanjib Saha, Lund

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:15 Session 2. Fetmans mekanismer
Moderator: Sölve Elmståhl, Malmö
Fettceller morfologi och funktion vid fetma. Peter Arner, Huddinge
Sarkopen fetma och åldrandet. Tommy Cederholm, Uppsala.
Gen-miljö-mikrobiota interaktion. Marju Orho-Melander, Malmö. 
Kostmarkörer och fetma. Ulf Riserus, Uppsala.

14:15-14:45 State-of-the-Art 2
Chair: Marju Orho-Melander, Malmö
Precision Medicine in Obesity
Speaker: Paul Franks, Malmö

14:45-15:15 Kaffe

15:15-16:30 Session 3. Metabolt frisk fetma – finns den?
Moderator: Gunnar Engström, Malmö
Definitioner, epidemiologi och kontrovers. Peter M Nilsson, Malmö
Fetma och heterogen kardiovaskulär risk. Susanna Calling, Malmö
Malmö - data från kohorter. Johan Korduner, Malmö
Uppsala - data från kohorter. Lars Lind, Uppsala

16:30-17:00 Poster-session

17:00-17:30 State-of-the Art 3
Chair: Karl Michaelsson, Uppsala
Is there an Obesity Paradox, or not?
Speaker: Thorkild I.A. Sørensen, Köpenhamn, Denmark

19:00-22:00 Middag (om sådan kan genomföras enligt smittskyddsregler, anmälan sker via separat anmälan)

Fredag 21 maj 2021

08:30-10:00 Session 4. Behandling av obesitas/fetma
Moderator: Joanna Uddén Hemmingsson, Stockholm, ordförande i Svensk Förening för Obesitasforskning
Kostaspekter. Emily Sonestedt, Malmö
Kirurgi mot fetma. Niclas Abrahamsson, Uppsala
Läkemedel mot fetma. Erik Uddman, Malmö
Nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Ulrika Jarrolf, Socialstyrelsen

10:00-10:30 Kaffe

10:30-11:00 State-of-the Art 4
Chair: Peter Arner, Huddinge
Current and futureTreatment of Obesity
Speaker: Carel le Roux, Dublin, Ireland

11:00-12:30 Session 5. Kontroverser och lösningar - Panel debatt
Moderator: Erik Uddman, Malmö
Inledare Pro-Con
Folkhälsan förbättras trots fetman. Peter M Nilsson, Malmö
Folkhälsan försämras genom fetman. Ylva Trolle Lagerros, Stockholm
Patientförening HOBS. Jenny Vinglid, ordförande
Hälso- och sjukvården. Gilbert Tribo (L), Hälso-och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Vetenskapen. Joanna Uddén Hemmingsson, SFO, Claude Marcus
Riktlinjer. Ulrika Jarrolf, Socialstyrelsen
Samhället. Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten

12:30-12:45 Avslutning, poster-pris
Peter M Nilsson, Sölve Elmståhl, Joanna Uddén Hemmingsson

12:45-13:30 Lunch, grab-and-go sandwich

12:45-13:15 Rundabordssamtal om organisation av obesitas-behandling Novo Nordisk AB

Titel: Obesity as an individual and societal challenge – new directions
Tid: 20-21 maj 2021
Plats*: Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö (nära Triangelns tågstation, södra utgången)
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO)
Målgrupp: Läkare, forskare, studenter och samhällsrepresentanter med intresse för fetma
Kontaktperson: Vetenskapliga programmet: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., professor, 040-33 24 15
Sekretariat: SLS projektledare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0702-220991
För lokal logistik i Malmö: Forskningsadministratör Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., SFO EpiHealth, 040-39 13 02, 0730-811 521.
Deltagaravgift: Medlem i SLS 1200 kr, Ej medlem i SLS 1900 kr, Unga forskare, doktorander 500 kr    
Medlemmar i SFO EpiHealth får betala full avgift enligt SLS regler men kan ansöka om ersättning (subvention) av SFO EpiHealth i Lund-Malmö, respektive Uppsala.
Betalning sker via Payson
Betalningen sker i samarbete med Payson, du kan välja att betala via kort, faktura eller direktbetalning. För att välja faktura som alternativ behöver du fylla i personnummer, eller om du vill betala via företag, organisationsnummer och sen klicka i business i det första steget hos Payson. För frågor om din betalning vänligen kontakta Payson support:
https://www.payson.se/sv/
Telefon: 08-470 94 00
Telefontider vardagar: 9.00-12.00, 13.00-16.30
Postrar: Får visas baserat på insända och accepterade abstracts, deadline 15 april 2021, änligen skicka till; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sponsorer: Novo Nordisk AB, Navamedic AB

EJ medlem SLS

1900,00 SEK

 
Medlem SLS 

1200,00 SEK

 
Unga forskare, doktorander

500,00 SEK

 

* Pandemi-läget i maj 2021 kan innebära förändringar i logistiken för hur symposiet genomförs.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regelverket för Lunds universitet.

Vid ett försämrat pandemiläge så genomförs symposiet digitalt istället, men vi hoppas på minskad smittspridning till i slutet av maj till följd av säsongsvariation samt ökad vaccination. Detta skulle kunna möjliggöra att ett antal deltagare kan vara på plats i föreläsningssalen på CRC i Malmö.

Besked om hur vi gör utsändes till alla registrerade i början av maj. Vid tveksamheter så kontakta arrangörerna.

______________

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt