https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/03/nya-glukossankare-pa-uppgang/

Många står utan behandling

Färsk statistik visar att användningen av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare är på uppgång i hela landet. Men det finns regionala skillnader – och fortfarande står många patienter med typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom i bagaget utan behandling. Nu höjs röster för att fler måste få tillgång till den skyddande behandlingen, skriver Katrin Trysell Läkartidningen.

Läs hela artikeln som pdf utan lösenord

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/03/nya-glukossankare-pa-uppgang/Läs även: Läkare i Västra Götalandsregionen: »Många fler måste få behandling«

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/03/manga-fler-maste-fa-behandling/

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt