Smarta insulinpennor NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus finns nu tillgängliga i Sverige som det första landet i världen 

Allt fler med diabetes har en glukos-sensor på kroppen som mäter blodsockret och det är också dessa värden som läkare och sjuksköterskor tittar på vid vårdbesök.

Vårdpersonalen har däremot inte tillgång till information om när personen injicerat insulin och i vilken dos, utan där måste man förlita sig på personens minne. Varje dag behöver en person med diabetes fatta många beslut kring sin sjukdom1. En studie har visat att en person med diabetes i genomsnitt spenderar 1 timme per dygn på egenvård1. 

De nya smarta pennorna från Novo Nordisk ger digitalt stöd genom att lagra tidpunkter och doser för insulininjektioner i en minnesfunktion, så att personen med diabetes inte behöver komma ihåg när insulinet tagits eller hur många enheter som injicerats.

Via nedladdning till olika kompatibla appar eller dataöverföringssystem på klinik som redan används, kan insulindata från pennans minnesfunktion göras tillgänglig för personen med diabetes och vårdpersonalen i en och samma vy som befintlig glukosdata. 

Begreppet time-in-range, eller tid inom målområdet, fångar glukoskontrollen här och nu, och hur stor del av dygnet blodsockret för en individ befinner sig inom en definierad målnivå2. Time-in-range är ett relativt nytt mått, men det finns studier som visar sambandet mellan detta resultatmått och långtidskomplikationer3-5. Sedan juni 2020 finns time-in-range med i NDR (nationella diabetesregistret)6. 

Uppföljningsdata från klinisk praxis i en studie i Sverige har visat att personer med typ-1 diabetes genomsnittligt kan uppnå ca. 2 timmar mer tid inom målområdet per dygn efter introduktionen av den smarta insulinpennan NovoPen® 67. 

Om NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus 

Displayfönstret på pennorna visar hur många enheter som senast injicerats och hur länge sedan det var. Minnesfunktionen sparar de senaste 800 injektioner, och data kan laddas ned via Near Field Communication (NFC).

Pennorna har en garanterad livslängd på minst 3 år utan laddning av batteriet. NovoPen® 6 har en maxdos på 60 insulinenheter med dossteg om 1 enhet, medan NovoPen Echo® Plus har en maxdos på 30 insulinenheter med dossteg om 0,5 enheter. 

De nya smarta insulinpennorna bygger på den mer än 35 års erfarenhet från att den första NovoPen® lanserades 1985.

Referenser 

  1. Safford MM, Russell L, Suh DC, Roman S, Pogach L. How much time do patients with diabetes spend on self-care? J Am Board Fam Pract. 2005;18:262-270. 
  2. Battelino T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-603. 
  3. Beck RW, et al. Validation of Time in Range as an Outcome Measure for Diabetes Clinical Trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-5. 
  4. Lu J, et al. Time in Range Is Associated with Carotid Intima-Media Thickness in Type 2 Diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2020;22(2):72-8. 
  5. Lu J, et al. Association of Time in Range, as Assessed by Continuous Glucose Monitoring, With Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2018;41(11):2370-6. 
  6. Nationella Diabetes Registret (NDR). Nyhetsbrev - juli 2020 https://www.ndr.nu/pdfs/nyhetsbrev_juli_2020.pdf. 
  7. Peter Adolfsson, Niels Væver Hartvig, Anne Kaas, Jonas Bech Møller, Jarl Hellman. Increased time in range and improved insulin adherence after introduction of a smart connected insulin pen. Diabetes Technology and Therapeutics 2020. DOI: 10.1089/dia.2019.0411. 
Utdrag ur press release
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt