Anders Larsson, professor, överläkare, institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk kemi och farmakologi, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bo Karlsson, specialist i allmänmedicin, Gimo vårdcentral, Gimo
Maria Eriksson Svensson, professor, överläkare, institutionen för medicinska vetenskaper, njurmedicin, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala

SGLT2-hämmare används framför allt vid diabetes, men eftersom de även förebygger hjärt–kärlsjukdom och försämring av hjärt- respektive njursvikt väntar vi oss en ökad behandling hos patienter utan diabetesdiagnos. Det är därför viktigt att känna till att SGLT2-hämmarna kan ge glukosuri vid frånvaro av diabetes.

Läs hela insändaren en sida pdf free

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/apropa-sglt2-hammare-vid-avsaknad-av-diabetesdiagnos/

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt