PROGRAM 15/4 Nationellt Diabetesmöte SFD

DIGITALT MÖTE, två olika digitala scener

från studio Svenska Mässan Göteborg,

högkvalitativ studio, ljud, bild, ljud

 

08.30-09.15 Monterbesök hos utställare

09.00-09.10 Välkomna! Utmaningar inom diabetesvården 2020/2021 Ordf Magnus Löndahl

09:10-09:30 Insulinet 100 år Föreläsare: Anders Frid 

09.45-10:45 Scen 1 Tema Modern behandling av typ 2 diabetes: Metformin som första linjens behandling eller…

Jan Eriksson Modern inkretinbehandling Thomas Nyström Moderator Neda Rajamand Ekberg

Scen 2 Typ 1 diabetes stage 1, primärprevention idag och imorgon? Föreläsare: Helena Elding Larsson

Sekundärprevention av typ 1 diabetes Föreläsare: Markus Lundberg Moderator: Magnus Löndahl 

10.45-11:00 Monterbesök hos vårautställare

11:00-12.00 SGLT 2 hämning i modern tappning Björn Eliasson En kardiologs synpunkter på glukossänkande behandling Sasha Koul

Typ 2 diabetes läkemedel till barn och unga Anneli Carlsson Moderna behandlingsriktlinjer Magnus Löndahl

Pumpbehandling och kontinuerlig glukosmätare hos patienter med typ 1 diabetes Föreläsare: Jarl Hellman Fallgropar och flytväst vid pump och CGM-behandling hos patienter med typ 1 diabetes Föreläsare: Michael Alvarsson Moderator Sophia Rössner

12.00-13.00 Lunch och monterbesök hos våra utställare

13.15-14:00 Fallbaserade diskussioner, typ 2 behandling i primärvården Stefan Jansson Margareta Hellgren

Erfarenheter från TEDDY Att som barn och förälder medverka i en longitudinell studie Föreläsare: Jessica Melin

Chat istället för tjat! Digitala möten för en jämbördig diabetesvård Föreläsare: Eva Toft och Johan Fischer Moderator: Frida Sundberg 

14.15-14.45 En nefrologs tankar kring typ 2 diabetes Maria Svensson Moderator: Magnus Löndahl

Vad ser vi runt hörnet Läkemedel och teknik för typ 1 diabetes Föreläsare: Johan Jendle Moderator Sophia Rössner 

14.45- 15.00 Monterbesök hos våra utställare

15.00-15.30 Nationella diabetes register barn och vuxna Föreläsare: Katarina Eeg-Olofsson Moderator: Sophia Rössner 

15.30-15:45 Summering av dagen Magnus Löndahl Neda Rajamand Ekberg 

15:45-16.15 Monterbesök hos våra utställare

16.15-17.00 SFD Priser och utmärkelser 2020 Neda Rajamand Ekberg med flera 

17.00- Årsmöte SFD

 

Se också 

https://www.diabetesforum2021.se/nationellt-diabetesmote-program/

https://www.diabetesforum2021.se/nationellt-diabetesmote-allman-info/

För anmälan och registrering för att få länk till mötet

https://mymeeting.se/diabetesmote/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt