Vad är det som är så bra med

Förstå mig rätt?

  • Det är en enkel teknik...
  • ... som leder till ett nytt synsätt
  • Det finns stark evidens (än så länge bara när det gäller teach-back delen)
  • Det kräver inte mycket resurser
  • Det är lätt att förstå fördelarna med metoden
  • Det är lätt att uppleva fördelarna, direkt i patientkontakten
  • Det ”krockar” inte med någon metod utan det verkar vara ett mycket bra komplement till många andra bra verktyg
  • Det är enkelt att testa och en kan välja att använda det i olika utsträckning
  • Genom att använda Förstå mig rätt med alla patienter (oavsett vilken förmåga, förståelse, hälsolitteracitet vi tror att patienten har) främjar vi en hälso- och sjukvård på lika villkor för alla och därmed jämlik vård!
Ta del av hela utbildningsmaterialet utan kostnad på nedan www
 

Verktyget Förstå mig rätt

Verktyget Förstå mig rätt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utvärderingsblankett Förstå mig rätt

Följebrev till utvärderingsblankett

Processbeskrivning av implementeringen av metoden Förstå mig rätt

Rapport Förstå mig rätt - ett sätt att minska missförstånd

En rapport som förklarar modellen och bakgrunden till att den togs fram. 

Förstå mig rätt, rapport 2017

Forskning och studier om Förstå mig rätt

Förstå mig rätt – en randomiserad kontrollerad studie

Förstå mig rätt, tidigare forskning

Spridning av Förstå mig rätt

4th European Health Literacy conference 2019, Dublin

Konferensen om hälsolitteracitet hade som tema ”Att bygga hälsolitterata samhällen”. Två medarbetare från Kunskapscentrum för jämlik vård höll i en workshop om Förstå mig rätt tillsammans med Josefin Wångdahl från Uppsala Universitet. Josefin har bland annat använt Förstå mig rätt vid utbildningen av hälsokommunikatörer som riktar sig till nyanlända flyktingar.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2017, London

En av världens största konferenser för personal inom vården. Har som mål att förbättra vården och patientsäkerheten. Kunskapscentrum för jämlik vård deltog med Förstå mig rätt.

At the International Forum on Quality & Safety in Healthcare, 2017 in London, we presented our poster Teach-back-R (revised), a tool for improved communication, patient safety, equity, and person centered care.

Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016

Förstå mig rätt fick stor uppmärksamhet på 2016 års nationella
patientsäkerhetskonferens. Kunskapscentrum för jämlik vård höll,
tillsammans med Frölunda Specialistsjukhus, seminarium för närmare 600
deltagare.

Intervju om Förstå mig rätt

Deltagarnas svar på frågan: Vad tar du dig med härifrån?

Artikel i tidningen Arbetslust 2016

Artikel i Arbetslust - tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen

Material in English

Teach-Back-R handout

References Teach-Back-R

Self-assessment form

Abstract poster Teach-back-R (revised)

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt