Nu finns utlagt på www ett omfattande fortbildningsprogram 
Nationellt Digitalt Diabetesmöte 15/4 kl 9-17
 
 
Här kan du också anmäla dig för mötet
 
Gå in idag på
 
För Svensk Förening för Diabetologi
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt