Nästa nr av DiabetologNytt finns nu utlagt på www,
en klickbar pdf som tar 10-15 sek att ladda ner
 
Gå in på nedan www
 

eller klicka på bilden under Senaste nr Online 

• längst uppe till vänster om du använder dator eller laptop

• eller längst upptill om du använder smartphone

 

Innehållsförteckning

Vetenskapliga sekreterare har ordet

Redaktörspalten
NDR-Nytt
Tid i målområdet ny variabel i NDR

Diabetesporträtt Neda Ekberg
Rapporter från Europeiska diabetesmötet EASD

Sett och hört

Uppdaterade amerikanska riktlinjer ADA 2021

Världsdiabetesdagens föredrag finns på www

New T2DM Guidelines Primary Doctors Europe

10 goda råd för dig som jobbar hemifrån

Olle Korsgren porträtt
Centrum för neuropsykiatri diabetes barn
Nytt om HbA1c av Gunnar Nordin, Jendle m fl

Nasalt glukagon
Recensioner
Medlemsavgift SFD betalas 2021-02-28

Nationellt Digitalt Diabetesmöte 15/4 kl 9–17

Kongress- och möteskalender

 

God läsning!

https://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2_21_web.pdf

Tidningen skickas ut med posten om 2 veckor till dig som är medlem i Svensk Förening för Diabetologi

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt