Preventionsdagen
State of The Art 2021

Den 4 februari kl. 10.00 -13.00 arrangerar Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa den årliga och välbesökta Preventionsdagen - State of The Art 2021.

Effekter på folkhälsan under och efter Covid-19
- utmaningar och möjligheter

Under dagen kommer vi bland annat att få höra om det större perspektivet på tänkbara konsekvenser av pandemins direkta och indirekta verkningar på folkhälsan, betydelsen av socioekonomiska faktorer i vårdmötet och i samhället under en pandemi.

Vi kommer även att lyfta pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle och få ta del av hur man kan skapa en jämlik kommunikation i syfte att stärka individens resurser.

Dagen kommer även att innehålla en gruppdiskussion för att sedan med ett panelsamtal. I år är dagen avgiftsfri.

Fullständigt program kommer att presenteras här i mitten av januari 2021.

Varmt välkomna till en spännande dag!

TID: Den 4 februari 2021 kl. 10.00 -13.00


ANMÄLAN: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_mZTItWXnSFG2_RciTSfd2Q


ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa

 

Nyhetsinfo

Det går fint at anmäla sig även för intresserad kollega utanför Svenska Läkaresällskapet.

www red DiabetologNytt