Vetenskaplig sekreterares spalt

Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

Det märkliga året 2020 är äntligen bakom oss. Året som innebar att personer med multipla komplikationer av diabetes var i fokus som en riskgrupp för en allvarlig sjukdom. Ett år präglad av oro och rädsla. 

Från en helt okänd sjukdom som fick ett namn, COVID-19, till en alltför känd på bara några veckor. Vi har alla hört om och sett mycket av COVID-19 sjukdomen och vi kommer att se och behöva behandla konsekvenserna av denna sjukdom framöver. 

Samtidigt visade krisen oss vilken kraft finns i vår gemenskap. Forskningen har fokuserat på den nya sjukdomen. En enkel undersökning på pubmed visar att 2300 artiklar har publicerats om COVID och diabetes under 2020. Vi har lärt oss mycket om sjukdomen och kan behandla de svåraste sjuka patienterna bättre. Vaccinering har kommit igång för våra mest sköra patienter.

Det tunga året 2020 är bakom oss. Äntligen är 2021 här. Jag ser framemot det nya året hoppfullt. Inför 2021 så hoppas jag att vaccineringen kan fortsätta obehindrat och alla som önskar ska få vaccin snart. 

Jag hoppas på nya upptäckter bl.a. varför patienter med diabetes är en riskgrupp och hur vi kan arbeta för att minska den risken. Jag hoppas livet återgår till det normala. Vi får åter fokusera på vårt arbete med patienter med diabetes. Vi vet att vården för personer med diabetes är ojämn. Vi har nya läkemedel med kardioprotektiv effekt, som fler och fler patienter med typ 2 diabetes nu får tillgång till. 

Diabetes är ett mycket aktivt forskningsfält med nya behandlingar för personer med typ 1 och typ 2 diabetes. Det är en utmaning att hålla sig uppdaterad men samtidigt oerhört stimulerande.

Vi inom Svensk Förening för Diabetologi (SFD) ska fortsätta vårt arbete tillsammans med er att sprida kunskap om diabetes. 

SFD uppmärksammar årligen kollegor, kliniker och mottagningar som arbetar förtjänstfull med personer med diabetes och med den kliniska patientnära forskningen inom diabetes. Vid vårt Nationella Diabetesmöte 15:e april 2021 kommer diplom, utmärkelser och priser att utdelas från Svensk Förening för Diabetologi.

Se mer information nedtill och 15/1 finns program för mötet utlagt på www.diabetesforum2021.se.

Under 2021 kommer SFD att i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuda på online lunchseminarieserie om nyheter och uppdateringar inom diabetesfältet.

Alla läkare som är intresserade av diabetesutbildning är välkomna att delta. 

Reservera i era kalendrarden 18:e februari, 18:e mars och 20:e maj för lunchmöten. Mer information om föreläsare, ämne, moderator kommer att finnas på www.dagensdiabetes.se och på svenskdiabetes.se och via utskick till 6000 medlemmar från Svenska Läkaresällskapet drygt en vecka innan aktuellt datum för föreläsningen .Lunchseminarier är kostnadsfria men föranmälan krävs.

Prisutdelning vid Diabetesmöte 15:e april 2021

SFD
Bästa utvecklings- och förbättringsarbete inom diabetes
på 10 000 kr. Delas ut efter värdering i en kommitte inom SFD

Årets kliniska avhandling
Utmärkelsen Årets kliniska avhandling tilldelas person som disputerat under föregående år. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset delas ut av Svensk Förening för Diabetolog efter värdering i en kommitté inom SFD

Årets prekliniska avhandling
Utmärkelsen Årets prekliniska avhandling tilldelas person som disputerat under föregående år. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset delas ut av Svensk Förening för Diabetologi efter värdering i en kommitte inom SFD

Årets diabetolog
Utmärkelsen Årets Diabetolog tilldelas årligen en till två läkare som genom sin gärning lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt verkat för att främja vården för personer med diabetes. 

Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen SFD vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi vill ha ditt förslagsenast den 1/3 2021. En kommitte inom SFD utser mottagarna av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 25 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran.

Årets kvalitetspris
Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas årligen ett diabetesteam som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. 

Förslag till kandidater lämnas till styrelsen av Koordinator för Nationella diabetes genom vet sekr SFD Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. 

Vi vill ha ditt förslagsenast den 1/3 2021. Styrelsen SFD utser mottagare av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 40 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande för tre personer vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset stöd ekonomiskt av Lilly.

Årets eldsjäl
Utmärkelsen Årets Eldsjäl tilldelas årligen en person som genom sin insatts på ett påtagligt sätt lokalt, regionalt eller nationellt på ett betydande sätt förbättrat vården för personer med diabetes. 

Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen vet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. vill ha ditt förslagsenast den 1/3 2021. 

En kommitte inom SFD utser mottagare av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset stöds ekonomiskt av Boehringer-Ingelheim.

Abstract till poster under Nationellt Diabetesmötet 15/4 2021

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras digitalt på mötet antingen i form av ett digitalt föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters digital diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en digital postervandring.

Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Följande rubriker ska användas: Bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och resultat) samt avslutande diskussion och eller kliniska implikationer. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Abstract får vara presenterat på andra konferenser/möten men det får inte vara publicerat. Innehållet kan vara planerad eller genomförd forskning men också redovisning av ett kvalitets/utvecklingsprojekt.

Vi vill ha ditt abstract
senast den 1/3 2021

https://www.diabetesforum2021.se/abstractuppladdning-sfd/

 

Med önskan om ett fantastiskt 2021

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare

Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red Diabetologi