Skriv ut
Kategori: Nyheter
Dagens Medicin har utsett de 10 största forskningsnyheterna 2020
 
1. Ny vaccinationsteknologi Covid 19, ny typ av RNA-vacciner
 
2. Värmeböljor och bränder blir allt större hot
 
3. SGLT2-hämmare etableras vid kronisk njursjukdom
Njurskyddande effekt av SGLT2-hämmare har setts vid behandling av T2DM och hjärtsvikt. 

"Dessa effekter bekräftades med all tydlighet i en mer renodlad studie av dapagliflozin vid kronisk njursjukdom", skriver Dagens Medicin 201209.
 
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/forskning/har-ar-arets-framsta-forskningsnyheter/
 
"Läkeemdlet inte bara bromsade försämringen av njurfunktionen utan minskade också behovet av inläggningar pga hjärtsvikt och gav dessutom bättre överlevnad."

N Engl J Med 2020;383:1436-46
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2024816
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 274